O nouă subdiviziune în S.A.”Apă-Canal Chişinău” – Departamentul mentenanţă

0
2016
Întru eficientizarea activităţii S.A.”Apă-Canal Chişinău”, două subdiviziuni ale întreprinderii vor fi comasate.
Astfel, Serviciul autotransport şi Baza de producere se comasează formând Departamentul mentenanţă, având locaţia – str.Varniţa, 28.
Noua structură nu presupune reduceri  de personal, toţi angajaţii urmând să activeze în condiţii optime de muncă pentru înregistrarea unor rezultate comune.
Totodată, Departamentul mentenanţă va permite o bună organizare a muncii, şi operativitate în cazul efectuării lucrărilor planificate la reţelele de apă şi de canalizare.
Accentuăm, procedura de reorganizare va duce la economisirea anuală de circa 1 milion de lei, precum şi la reducerea considerabilă a cheltuielilor de întreţinere.