Peste 4000 de contracte directe semnate cu ACC

0
171

Procesul de încheiere a contractelor directe de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare cu proprietarii de apartamente din blocurile locative, demarat în anul 2019 de către S.A. „Apă Canal Chișinău” (ACC) continuă. Mai mult, administrația furnizorului de apă anunță că până la momentul de față, în baza cererilor depuse au fost încheiate contracte cu 4037 consumatori.

În acest context, recomandăm fiecărui proprietar de apartament în parte, cât și administratorilor blocurilor locative să pregătească setul de acte necesare pentru încheierea contractelor directede furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu prezentarea acestora la sediul operatorului, din str. Albișoara, 38, graficul de lucru: luni-joi 0800-1700, vineri 0800-1545.

Reamintim că, Astfel, întru asigurarea raportului juridic între D-voastră şi operator, Vă îndemnăm să completați Cererea formular cu anexarea actelor necesare, şi anume:

  • Copia actului de identitate a proprietarului;
  • Copia actului ce confirmă dreptul de proprietate asupra imobilului;
  • Declarația de coproprietar, în cazul existenței coproprietarului;
  • Buletinul verificării metrologice de stat a contorului de apă (opțional).

Menționăm, că toate actele enumerate le puteți obține prin accesarea site-ului www.acc.md sau la sediul operatorului din str. Albișoara, 38.

În contextul prevenirii și combaterii virusului COVID-19, recomandăm administratorilor blocurilor locative să acumuleze cererile tuturor locatarilor din blocurile gestionate, cu ulterioara prezentare a acestora la sediul operatorului. Acest fapt va asigura și o eficiență productivă, dar și accelerare prcocesului de încheiere a contractelor individuale.

Activitatea de recepționare a cererilor se va desfășoară zilnic, conform programului normal.

Mai mult, pentru a nu se forma cozi la ghișeele Centrului comercial și asistență clienți și pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19, începând cu luna aprilie curent, depunerea cererilor de către administratorii blocurilor locative sau individual de către proprietarii apartamentelor din gestiunea de ÎMGFL nr. 1-23, se va efectua conform unui grafic stabilit, şi anume:

ÎMGFL nr. 1-7 începând cu data de 01 până la 10 a fiecărei luni;

ÎMGFL nr. 8-16 începând cu data de 12 până la 20 a fiecărei luni;

ÎMGFL nr. 17-23 începând cu data de 21 până la 30/31 a fiecărei luni.

Decizia a fost luată, în contextul decretării stării de urgență în sănătate publică, întru evitarea aglomerării în spațiile de așteptare şi formarea cozilor la ghișeele operatorului, în scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19.