Precizari cu privire la informatiile aparute in presa referitor la rezultatele licitatiei – ,,Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate şi Linia Nouă de Tratare a Nămolului” din Chişinău

0
1889

Cu referire la declaraţiile parvenite în presă privind rezultatele licitaţiei nr. 8282-IFT-44027 ,,Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate şi Linia Nouă de Tratare a Nămolului” din Chişinău, realizată în cadrul Programului de Dezvoltare a Serviciilor de Alimentare cu Apă din municipiul Chişinău venim cu următoarele precizări:

Procedura de licitaţie, precum şi evaluarea ofertelor depuse la data de 10 noiembrie, 2016, în cadrul licitaţiei date, a fost realizată în strictă conformitate cu Politicile şi Regulile de Achiziţie ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), dar şi în conformitate cu reglementările specificate în Documentaţia de licitaţie/Caietul de Sarcini.

În cadrul licitaţiei au participat 15 ofertanţi, iar oferta câştigătoare a fost desemnată oferta Consortiumului PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT GmbH & LUDWIG PFEIFFER Hoch – und Tiefbau GmbH &  Co. KG (Germania).

În baza cerinţelor specificate în Caietul de Sarcini, şi anume de a prezenta informaţii privind Contractele neperformante, părţile Consorţiumului au indicat lipsa litigiilor pe rol la momentul depunerii ofertei. Prin urmare, Comisia de Evaluare nu a avut temei de a verifica activitatea companiilor fiice care poarta raspundere  proprie pentru acţiunile sale.

Totodată, specificăm că persoanele menţionate în dosarul intentat de Direcţia Naţională Anticorupţie România, împotriva reprezentanţilor companiei S.C. PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT SRL (FOSTĂ SC PASSAVANT ROEDIGER ROMÂNIA SRL), nu s-au regăsit în lista personalului cheie, inclus în oferta Consortiumului câştigător pentru licitaţia Nr. 8282-IFT-44027 privind ,,Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate şi Linia Nouă de Tratare a Nămolului” din Chişinău.

În procesul de evaluare al ofertelor, au fost verificate bazele de date oficiale ale Instituţiilor Financiare Internaţionale (IFI) care specifică lista entităţilor ineligibile de a fi parte într-un contract finanţat din fonduri ale IFI  relevante.

Ca urmare a verificarilor efectuate de către Comisia de Evaluare, s-a constatat că la momentul evaluării şi atribuirii contractului, Ofertantul câştigător nu a fost inclus în listele IFI privind entităţile ineligibile. Mai jos sunt indicate link-uri la bazele de date accesate.

  1. http://www.ebrd.com/ineligible-entities.html
  2. https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/consolidated.xsl
  3. http://web.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64148989&piPK=64148984&theSitePK=84266&theSitePK=84266&contentMDK=64069844&querycontentMDK=64069700&sup_name=&supp_country=MD