Procedura de facturare a apelor uzate evacuate de către agenții economici rămâne neschimabtă! O decizie în acest sens a fost adoptată de către Consiliul de administrare al ACC

0
1424

Procedura de facturare a apelor uzate evacuate de către agenții economici nu va fi revizuită. Astfel tariful  aplicat agenților economici va fi calculat după formula aplicată în iulie curent printr-o decizie a Consiliul de administrare al  întreprinderii, S.A „Apă – Canal Chişinău”. Formula va fi aplicată până la intrarea în vigoare a noilor modificări cu privire la actele normative existente. Decizia vine ca urmare a discuțiilor comune dintre mediul de afaceri și administrația ACC.

Astfel, S.A. „Apă-Canal Chişinău” vine cu soluții în ceea ce privește diminuarea gradului de concentrație a apelor deversate de către agenții economici.

Reamintim că din iulie curent, conform Deciziei Consiliului de administrare a fost revizuită procedura de facturare a apelor uzate, evacuate în reţelele municipale de canalizare,  care depăşesc indicatorii de calitate, fiind  implementată o reducere a coeficienţilor aplicabili la depăşirea CMA, după cum urmează :

  • Neadmiterea anulării facturilor fiscale emise pînă la moment, care includ tarifele diferenţiate;
  1. Aplicarea, începând cu luna iulie curent, a următorilor coeficienţi în cazul depăşirii C.M.A., până la punerea în aplicare a Metodologiei sus enunţate:
Coeficienţi aplicaţi la moment Coeficienţi aplicabili pentru perioada de tranziţie
Coeficient efectiv Coeficient ce urmează a fi aplicat până la finele anului 2017 Coeficient efectiv Coeficient ce urmează a fi aplicat începând cu luna iulie  2017
K<2 K=0,5 0 ≤ K ≤ 1 0 ≤ K ≤ 1
K de la 2 până la 10 K=2 K de la 1 pina de la 10 K=1
K>10 K=5 K>10 K=2

 

Pe de altă parte, până la aplicarea noilor acte normative, agenţii economici se obligă să întrepridă un șir de acțiuni, cum ar fi:

  • participarea reprezentanţilor mediului de afaceri şi a asociaţilor patronale la şedinţele organizate de instituţiile de resort, unde este abordată această problemă;
  • revederea proceselor de producţie;
  • examinarea posibilităţilor de instalare a staţilor de preepurarea a apelor uzate;
  • instalarea separatorului de grăsimi;
  • instalarea debitmetrelor la colectorul de ape uzate;
  • analizarea posibilităţilor financiare pentru achitarea serviciului public de epurare a apelor uzate poluante;
  • participarea reprezentantului agenţilor economici la prelevarea probelor apelor uzate şi efectuarea în paralel a investigaţilor la un laborator acreditat pentru a
  • stabili în comun cu S.A. „Apă-Canal Chişinău” coeficientul mediu care urmează a fi aplicat;

 

Numai prin colaborare si actiuni concrete vom putea depasi situatia existentă, fără a provoca pagube însemnate mediului ambiant si operatorului municipal de servicii de canalizare.