Procedura de facturare a apelor uzate evacuate de către agenții economici va fi revizuită. De la 1 iulie curent va fi aplicat un nou tarif!

0
2085

S.A. „Apă-Canal Chişinău” vine cu soluții în ceea ce privește depăşirea amiabilă a nemulţumirilor parvenite de la mediul de afaceri şi reprezentanții agenţilor economici care deversează ape reziduale  cu un grad de poluare care depăşesc concentraţiile maxim admisibile în reţelele publice de canalizare. Astfel, ca urmare a dificultăţilor apărute în urma aplicării Deciziei Consiliului de administrare al  întreprinderii din 12 iunie curent, administrația S.A. „Apă – Canal Chişinău”, a revizuit procedura de facturare a apelor uzate,  evacuate în reţelele municipale de canalizare,  care depăşesc indicatorii de calitate. Decizia vine ca urmare a problemelor financiare care se confruntă agenţi economici și a fost adoptată de către Consiliul de administrare al ACC.

Astfel de la 1 iulie curent și până la punerea în aplicare a Metodologiei cu privire la calcularea plăţilor pentru depăşirea normelor concentraţiilor maxim admisibile în apele uzate va fi implementată o reducere a coeficienţilor aplicabili la depăşirea CMA pentru perioada de tranziţie, după cum urmează :

  • Neadmiterea anulării facturilor fiscale emise pînă la moment, care includ tarifele diferenţiate;
  1. Aplicarea, începând cu luna iulie curent, a următorilor coeficienţi în cazul depăşirii C.M.A., până la punerea în aplicare a Metodologiei sus enunţate:
Coeficienţi aplicaţi la moment Coeficienţi aplicabili pentru perioada de tranziţie
Coeficient efectiv Coeficient ce urmează a fi aplicat până la finele anului 2017 Coeficient efectiv Coeficient ce urmează a fi aplicat începând cu luna iulie  2017
K<2 K=0,5 0 ≤ K ≤ 1 0 ≤ K ≤ 1
K de la 2 până la 10 K=2 K de la 1 pina de la 10 K=1
K>10 K=5 K>10 K=2

 

Pe de altă parte, în perioadă de tranziţie, și agenţii economici vor întrepride un șir de acțiuni menite întru soluţionarea amiabilă a situaţilor existente, cum ar fi:

  • participarea reprezentanţilor mediului de afaceri şi a asociaţilor patronale la şedinţele organizate de instituţiile de resort, unde este abordată această problemă;
  • revederea proceselor de producţie;
  • examinarea posibilităţilor de instalare a staţilor de preepurarea a apelor uzate;
  • instalarea separatorului de grăsimi;
  • instalarea debitmetrelor la colectorul de ape uzate;
  • analizarea posibilităţilor financiare pentru achitarea serviciului public de epurare a apelor uzate poluante;
  • participarea reprezentantului agenţilor economici la prelevarea probelor apelor uzate şi efectuarea în paralel a investigaţilor la un laborator acreditat pentru a
  • stabili în comun cu S.A. „Apă-Canal Chişinău” coeficientul mediu care urmează a fi aplicat;

 

Reamintim că, în perioada 9 iunie – 21 iulie curent, au fost orgnizate mai multe ședințe de lucru, atât la sediul central al S.A. „Apă – Canal Chişinău”, cât şi la Staţia de Epurare a apelor uzate. la aceste ședințe au participat, reprezentanți ai Camerei de Comerţ Americane din Moldova, dar  şi peste 140 reprezentanţi ai industriilor mari.

Numai prin colaborare si actiuni concrete vom putea depasi situatia existenta, fara a provoca pagube insemnate mediului ambiant si operatorului municipal de servicii de canalizare.