Proiectarea, achiziția, montarea, testarea şi punerea în funcțiune a instalațiilor tehnologice de procesare şi igienizare a nămolurilor deshidratate mecanic în centrifugi, care să funcționeze pe principiul de uscare, descompunere termică (piroliză), carbonizare, ardere sau alte procese tehnologice care pot fi implementate în vederea soluționării problemei de utilizare/valorificare a nămolurilor şi excluderii mirosurilor insalubre emanate de la acesta. Data limita: 30.04.2020, ora 10.00

0
641

! Atenție: În contextul decretării stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova, ca urmare a pandemiei de coronavirus și ținând cont de solicitărilor parvenite de la ofertanți, S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” informează părțile cointeresate despre prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor, până la data de 11.05.2020, ora 10:00.