Proiectul-pilot ce prevede facturarea directă a serviciilor de apă și canalizare, în plină desfășurare

0
457

Proiectul-pilot ce prevede facturarea directă a serviciilor de apă și canalizare a consumatorilor din 12 blocuri din mun. Chișinău este în plin proces de implimentare. Astfel, sâmbătă, 27 ianuarie, curent,  angajații Direcției Relații cu Clienții, trei echipe  formate din doi controlori și un inginer, de comun acord cu gestionarii blocurilor, dar și locatarii, au reușit să perfecteze pachetul de acte necesare pentru deschiderea conturilor personale pentru primele trei blocuri de pe adresele: bd Grigore Vieru, 25, Grigore Vieru, 5, dar și de pe str. Grădinilor, 21.

Potrivit specialiștilor S.A. “Apă- Canal Chișinău” în zilele de weekend, au avut acces în 138 de apartamente din cele 232 din blocurilor locative de pe adresele sus-menționate. La cele 94 de apartamente a căror proprietari nu au fost de găsit, specialiștii au ieșit în teren repetat pentru a perfecta actele necesare.

În urma verificărilor au fost depistate mai multe abateri , precum ar fi: starea deplorabilă a țevilor, contoare cu termenul de verificare expirat și lipsa clapetelor reversibile. Astfel, specialiștii ACC, au eliberat locatarilor mai multe prescripții pentru înlăturarea abaterilor depistate.

De menționat că, pentru sâmbătă, 10 februarie curent, echipele ACC urmează să meargă să perfecteze pachetul de acte necesare pentru deschiderea conturilor personale pentru următoarele trei blocurile locative de pe adresele : Cuza –Vodă 31, 32 și 39\2.

În acest context, angajații ACC îndeamnă locatarii acestor blocuri să conlucreze eficient. Procedura pentru deschiderea conturilor personale este una simplă. Prin urmare, locătarii de pe adresele vizate trebuie să îndeplinească o cerere și să anexeze copia  buletinului de  identitate, copia  documentului  ce  confirmă  dreptul  de  proprietate, dar și ultimul bon de plată achitat.

În paralel, specialiștii ACC, împreună cu gestionarii fondului locativ vor verifica informația privind numărul de apartamente, numele, prenumele proprietarului, numărul telefonului de contact, numărul de persoane domiciliate și luate la evidență pe fiecare apartament, indicațiile precedente și curente ale apometrelor, informația privind verificarea metrologică de stat a fiecărui contor de apă, sau volumul calculat pe normă în cazul lipsei contoarelor. De asemenea, specialiștii furnizorului de apă vor cerceta nodurile de evidență și vor aplica sigiliile pe contoarele care corespund cerințelor tehnice, întocmind un act contrasemnat de ambele părți. După finisarea procedurii de sigilare și luare la evidență a tuturor apometrelor și apartamentelor din blocul locativ, Operatorul prelucrează, verifică și introduce în baza de date a întreprinderii informația preluată.

Ulterior, Operatorul va prelua cererile  de la fiecare proprietar pentru deschiderea contului personal și facturarea serviciilor, cu indicarea exactă de repartizare a diferenței de volum.

Specialiștii planifică până la sfârșitul lunii februarie să acumuleze actele necesare de la cele 12 blocuri locative, unde urmează a fi deschise conturi personale pentru facturarea apei potabile, direct cu consumatorii.

Mai jos anexăm lista celor 12 blocuri vizate în Proiectul-pilot: șos. Hâncești nr. 58/1, Cuza Vodă nr. 39/2, Cuza Vodă nr. 31, Cuza Vodă nr. 33, Drumul Viilor nr. 28, Gh. Asachi nr. 61, Ion Nistor nr. 28 B, Grigore Vieru nr. 25, Grigore Vieru nr. 5, Armenească nr.61, Grădinilor nr. 2, orașul Vadul lui Vodă, str. 31 August nr. 29.

Decizia inițierii proiectului în cauză, a fost luată în urma mai multor solicitări parvenite din partea locatarilor, dar și pentru a minimaliza diferența de  volumul, înregistrată între contorul comun din bloc și cel al consumatorilor.