Protecția angajaților pe timp de caniculă, în vizorul admnistrației și sindicatelor furnizorului de apă!

0
319

Având în vedere temperaturile ridicate în perioada de vară, administrația S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” a aprobat un plan de măsuri în scopul prevenirii riscurilor termice. Mai mult, ținând cont de faptul, că starea caniculară generează o serie de riscuri termice, cum ar fi: șocul termic, insolația, deshidratarea, arsurile solare și altele, care pot avea consecințe grave asupra persoanelor expuse, specialiștii ACC, de comun acord cu reprezentanții Comitetului sindical din cadrul întreprinderii, verifică cu regularitate modul în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și măsurile ce se aplică în perioada cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.

Astfel, în scopul prevenirii riscurilor termice, condiționate de starea caniculară, în cadrul întreprinderii au fost elaborate un șir de acțiuni. Printre acestea se înscrie revizuirea și modificarea regimului de muncă, care presupune:

  • reducerea intensității și ritmului activităților fizice;
  • asigurarea ventilației la locurile de muncă;
  • la necesitate, reducerea duratei timpului de muncă a lucrătorului, care desfășoară activitate sub acțiunea directă a razelor solare;
  • organizarea pauzelor de recreare, alternarea perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite;
  • activități de adaptare a condițiilor de muncă la un mediu favorabil,în orele de maximă temperatură.

De asemenea, pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor expuși la riscurile termice, aceștia sunt dotați cu: echipament de protecție adecvat (chipiuri, veste); apă potabilă, de la 2 la 4 litri pentru fiecare persoană, pe durata unui schimb de muncă; spații umbrite sau încăperi cu temperature confortabile pentru restabilirea balanței termice; trusă medicală cu medicamente; asistență medicală, după caz, mijloace de comunicație.