Racordează-te la sistemul public de canalizare!

0
200

Dezvoltarea sistemului centralizat de canalizare a or. Chişinău s-a început în anul 1912, când au fost demarate lucrările de construcţie a reţelelor de canalizare, iar în anul 1955 a apărut necesitatea acută de evacuare a apelor uzate în afara limitei oraşului, iar ulterior – în instalaţiile de epurare ale sistemului de canalizare. Doar pînă la 1967, cînd au fost finisate lucrările de construcţie a reţelelor de canalizare, majoritatea populaţiei continua să se folosească de haznale, care afectează grav mediul, poluând solul, apele subterane şi r.Bîc.

În prezent, organizaţia dispune de 31 de staţii de pompare a apei uzate şi 5 staţii de epurare:

  • Chişinău – capacitatea 340 mii m3/24 ore;
  • Goianul Nou – capacitatea 31,5 mii m3/24 ore;
  • Coloniţa – capacitatea 400 m3/24 ore;
  • Vadul lui Vodă – capacitatea 5734 m3/24 ore;
  • Budești- capacitatea 100 m3/24 ore.

Lungimea reţelelor de canalizare – peste 1100 km.

De ce este important să ne racordăm la sistemul public de canalizare, acolo unde acesta există?

– mediul înconjurător este protejat prin eliminarea sistemelor individuale necontrolabile și potenţial poluatoare a solului și aerului;

– preţul canalizării este inferior celui de vidanjare a bazinelor de stocare a apelor uzate;

– centralizarea apelor uzate şi curăţarea acestora prin intermediul staţiilor de epurare duce la un randament energetic mult mai bun decât întreţinerea şi curăţarea bazinelor de stocare a apelor uzate;

– dezvoltarea sistemului de canalizare duce, prin confortul oferit utilizatorilor, la o dezvoltare accelerată a comunităţilor, acestea devenind mai atractive atât pentru investitori cât şi pentru potenţialii noi rezidenţi.

Reamintim că, pe site-ul www.acc.md găsiți informația detaliată cu privire la condițiile de branșare la sistemul public de canalizare. Mai mult, alte detalii la acest subiect puteți solicita expediind o scrisoare la emailul intrerpinderii acc@acc.md.

În cadrul Departamentului rețele de canalizare activează 160 de angajați. Astfel, 24 de ore angajații sunt la datorie pentru a interveni la remedierea rețelelor, deblocarea acestora.