Reabilitarea rețelelor de apeduct, conform proiectului BERD și BEI avansează

0
672

Mai multe cartiere din capitală sunt conectate la o nouă rețea de apeducte, iar pe  alte zeci de străzi din mun. Chișinău, recent au fost inițiate lucrări de schimbare a conductelor de apă.

Noile conducte urmează să fie construite în secțiuni și sunt clasificate ca conducte de rețea secundară și terțiară, iar lucrările includ și schimbarea branșamentelor. În mare parte, conductele care urmează să fie înlocuite alimentează blocurile multietajate, precum și ale caselor particulare.

Sectoarele din mun. Chişinău, în care consumatorii au fost reconectaţi la reţelele de apeduct noi:

– sectorul Buiucani: a fost pusă în funcţiune reţeaua nouă de apă ce alimentează consumatorii din str. Onisifor Ghibu nr. 2, 2/2, 2/3, 2/4,4,  4/2, str. Nicolae Costin nr. 59, 61, 63a, str. Alba Iulia nr. 184, 184/2, 184/3, 184/4, 188/2, 190/2, 192/2, str. Nicolae Costin nr. 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 65/2, 65/3.

Totodată, au fost derulate lucrările de schimbare a reţelelor de apă din mai multe sectoare ale oraşului:

– sectorul Râşcani:

 – str. Mirceşti, în perimetrul zonei Universităţii Agrare.

– sectorul Ciocana:

– str. Alecu Russo,18, cu fracţii/str. Mihail Sadoveanu, 4-6/str. Ginta Latină, 1-9, cu fracţii;

 – str. Vadul lui Vodă, 151 până la str. Târgovişte, str. Coloniţa, 114-190, str. Alcedar (Arioneşti) segmentul cuprins între str. Haiducul Bujor şi str. Coloniţa.

– sectorul Botanica:

– str. Plaiului (tronsonul cuprins între bd. Decebal, 23/3 şi str. Pandurilor).

– sectorul Buiucani:

– str. Calea Ieşilor nr. 6-11, str. Prunului nr. 19-24, str. Bucuriei nr. 13, 20, str. Mesager nr. 1-11 cu fracţii.

În momentul de faţă, în multe curţi din mun. Chişinău, precum şi în or. Durleşti, sunt în plină derulare lucrările de schimbare a reţelelor de alimentare cu apă. Gama de dimensiuni pentru conductele care vor fi înlocuite variază de la D-25 mm la D-315 mm. Materialele folosite sunt polietelenă și fonta ductilă de culoarea albastra.

Pentru a nu crea disconfort consumatorilor, antreprenorii utilizează utilaje cu nivel scăzut de zgomot şi vibraţii, iar lucrările de construcție pe șantiere sunt efectuate în zilele de lucru,  în intervalul orelor 08:00-17:00, cu excepția lucrărilor complexe de reconectare a rețelelor de apă noi construite la cele existente.

Precizăm, că lucrările de schimbare a apeductelor sunt executate de către companiile „OCIDE Construccion” S.A., Spania şi „SADE-Compagnie Generale de Travaux d’Hydraulique”, Franţa.

După finalizarea lucrărilor de pozare a apeductelor şi colectoarelor menajere noi, suprafeţele asfaltice şi zonele verzi afectate de lucrări vor fi aduse la starea lor iniţială. Până la acel moment, antreprenorii contractaţi vor restabili temporar suprafeţele şi vor menţine starea adecvată a acestora. Toate lucrările enumerate fac parte din Programul de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă în mun. Chişinău, finanţat din împrumuturile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Băncii Europene de Investiţii şi din grantul investiţional oferit de către Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate a Uniunii Europene, sub garanţia Primăriei mun. Chişinău.