Reabilitarea rețelelor de apeduct, conform proiectului BERD și BEI continuă și pe timp de pandemie

0
363

Lucrările din cadrul Programului de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă în mun. Chişinău, finanţat din împrumuturile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Băncii Europene de Investiţii şi din grantul investiţional oferit de către Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate a Uniunii Europene, sub garanţia Primăriei mun. Chişinău, continuă.

Astfel, în pofida pandemiei legate de infecţia Coronavirus (COVID-19), cu respectarea normelor de securitate şi siguranţă în muncă, pe mai multe secțiuni din Capitală au loc lucrări de renovare a rețelelor de apeduct și de canalizare.  Totodată, menţionăm că, pe durata anunţării Stării de urgenţă, furnizorul de apă asigură în mod permanent consumatorii cu servicii de apă şi canalizare, astfel lucrările de reconectare a apeductelor noi construite la reţeaua existentă, ce presupun sistări temporare ale serviciului public de alimentare cu apă, vor fi realizate după ridicarea Stării de urgenţă.

În ceea ce privește contractul pentru reabilitarea a cca 84 km de conducte şi branşamente de apă, prioritatea I (Pachetul 1a din Program), în această perioadă s-au executat şi/sau continuă activ lucrările pe:

 • Str. A.Şciusev, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni şi str. A.Puşkin.
 • Cartierul cuprins între str. Kiev, N. Dimo şi A. Russo;
 • Bd. Moscovei nr.18, 20, 22 (lucrări în galerii de vizitare);
 • Str. Mirceşti, campusul studenţesc al Universităţii Agrare de Stat din Republica Moldova.
 • Str. Podul de Flori;
 • Str. Sarmizegetusa şi str. Burebista
 • Str. Işnovăţ, str. Maiakovski, str. Călătorilor şi str. Movileni;
 • Str. Calea Ieşilor, str. Drumul Crucii, str. Călăraşi, str. Ţarinei;

De asemenea avansează și contractul pentru reabilitarea a cca 55 km de conducte şi branşamente de apă, prioritatea II (Pachetul 1b din Program). Astfel s-au executat şi/sau continuă activ lucrările pe:

 • Str. Voluntarilor, 8/1 – 16/3;
 • Cartierul cuprins în perimetrul bd. Traian – bd. Dacia – bd. Cuza-Vodă – str. Independenţei (lucrări de restabilire a suprafeţelor asfaltice);
 • Bd. Cuza-Vodă, 15-19, bd. Dacia, 32-40;
 • Str. Aeroport, str. Navigatorilor, str. Aviatorilor;
 • Str. Drumul Viilor, 40-42 (lucrări de restabilire a suprafeţelor asfaltice);
 • Str. Ion Pelivan, 28-30 / str. Ineşti, 2-4 / str. Marinescu, 1-16 / str. Paris, 47-53;
 • Cartierul cuprins în perimetrul bd. Mircea cel Bătrân – str. P. Zadnipru – str. N.M. Spătaru – str. Igor Vieru;
 • Str. Cetatea Chilia, 47-76, str. N. Titulescu, 36, 53;
 • Str. Petru Movilă, 20, 35, 37;
 • Str-la Studenţilor, 2-17 cu fracţii;
 • Str. Studenţilor, 1-9 cu fracţii, str. A. S. Rădăuţan 1-3;
 • Str. Studenţilor, 12/2, 12/3, str. N. Dimo, 25-31 cu fracţii, str. M. Basarb, 5-7 cu fracţii.

În paralel, derulează și lucrări de reabilitarea cca 7 km de rețele de canalizare, amplasate preponderant în centrul istoric al capitalei (Pachetul 2 din Program). În perioada dată,s-au executat şi/sau continuă activ lucrările pe:

 • Str. Columna, tronsonul cuprins între str. Sfatul Ţării şi Tricolorului;
 • Str. Columna, tronsonul cuprins între str. V. Alecsandri și str. Bulgară;
 • str. M. Kogălniceanu,tronsonul cuprins între str. A. Puşkinşi str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni.

Precizăm că lucrările de reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, urmează a fi finalizate până la finele anului 2020.