Reabilitarea rețelelor de canalizare conform proiectului BERD și BEI este pe ultima sută de metri

0
338

În cadrul implementării Programului de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă în mun. Chişinău, finanţat din împrumuturile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Băncii Europene de Investiţii şi din grantul investiţional oferit de către Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate a Uniunii Europene, sub garanţia Primăriei mun. Chişinău, continuă lucrările de reabilitare a colectoarelor menajere-fecaloide.

Astfel, recent au fost finalizate lucrările pe următoarele segmente:

– str. M. Kogâlniceanu, tronson cuprins între str. A. Puşkin şi M. Bănulescu-Bodoni;

– str. M. Eminescu, intersecţie cu str. Columna;

– str. Vadul-lui-Vodă, intersecţie cu str. Otovasca;

– str. V. Pârcălab, tronson cuprins între str. Bucureşti şi str. M. Kogâlniceanu;

În prezent, derulează activ lucrările pe următoarele porţiuni:

– str. V. Pârcălab, tronson cuprins între str. M. Kogâlniceanustr. A. Bernardazzi;

– str. N. Iorga, tronson cuprins între str. Bucureşti şi str. A. Mateevici.

Următorul segment ce urmează a fi preluat este str. M. Dosoftei, tronson între str. Sf. Ţării şi str. Tricolorului.

Menţionăm că,  până în momentul de faţă, s-a reuşit reabilitarea a cca. 5,2 km din totalul de 7 km prevăzuţi în contract. Deseori, executarea lucrărilor este complicată datorită adâncimii de pozare a reţelelor (până la 5m), precum şi gradul înalt de uzură al reţelelor adiacente. Toate lucrările urmează a fi finalizate până la finele lunii octombrie 2020.