Reacţia S.A. „Apă-Canal Chişinău” la lucrările de restabilire
a trotuarului din str. Ion Neculce!

0
84

În contextul publicării în mass-media a articolelor despre lucrările de restabilire a trotuarului din str. Ion Neculce, ca rezultat a schimbării apeductului, S.A. „Apă-Canal Chişinău” vine cu următoarele precizări.

Mai întâi de toate, ne cerem scuze de la locuitorii mun. Chişinău pentru orice disconfort provocat de executarea lucrărilor de anvergură, ce ţin de reabilitarea a cca 120 km de reţele de apă din mun. Chişinău, iniţiate în anul 2018, accentul fiind pe schimbarea reţelelor de apă cu un grad avansat de uzură din cartierele urbei şi care provoacau multiple scurgeri ce necesitau intervenţii de urgenţă pentru reparaţie.

Menţionăm, că aceste lucrări fac parte din Programul de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă din mun. Chişinău, finanţat din sursele Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), ale Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi din grantul investiţional oferit de Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate a Uniunii Europene (FIV).

Cât priveşte lucrările de reabilitare a apeductului din str. Ion Neculce şi, în mod special, executarea acelor lucrări care au necesitat deteriorarea trotuarului existent de-a lungul adreselor din str. I. Neculce, 1, 3, 5, Vă comunicăm că acestea nu au fost executate nemijlocit de către Operator, dar fac parte dintr-un volum mai mare de lucrări, atribuit unei companii nerezidente, în rezultatul licitaţiei internaţionale organizată în perioada anilor 2016-2017. Lucrările propriu-zise sunt executate în baza documentaţiei de proiect şi autorizaţiei de construire, emise şi coordonate de către Autorităţile Publice Locale.

În luna aprilie curent, apeductul nou construit a fost pus în funcţiune, cu reconectarea consumatorilor la reţeaua nouă de apă. Astfel, după această etapă, ce presupune scoaterea din funcţiune a apeductului uzat, fiind demarate lucrările de restabilire a suprafeţelor deteriorate, inclusiv a trotuarului existent, afectat parţial de lucrările de construcţie.

Potrivit prevederilor contractului, compania responsabilă de executarea lucrărilor de schimbare a reţelelor de apă, are nemijlocit şi obligaţia de a restabili la starea iniţială suprafeţele deteriorate în rezultatul activităţii acesteia. Astfel, afirmaţiile unor surse mass-media că S.A. „Apă-Canal Chişinău” a contractat o companie pentru a repara trotuarul nu corespunde realităţii.

Pornind de la prevederile contractului, conform cărora antreprenorul are obligaţia de a restabili strict doar suprafeţele afectate de lucrările sale şi, totodată, ţinând cont de starea extrem de precară a trotuarului înainte de începerea lucrărilor de construcţie, inclusiv lipsa bordurilor pe alocuri, în scopul asigurării tehnologiei de asfaltare şi legăturii straturilor de asfalt, antreprenorul a fost nevoit să monteze cca 120 m de borduri noi şi să asfalteze cca 2/3 din totalul suprafeţei trotuarului.

Menţionăm, că la executarea lucrărilor s-a ţinut cont de interesul locuitorilor mun. Chişinău, precum şi de imaginea întreprinderii şi a autorităţilor publice locale, astfel, că în momentul de faţă, S.A. „Apă-Canal Chişinău de comun acord cu alte structuri municipale abilitate, identifică soluţii optime pentru asigurarea restabilirii integrale a trotuarului.

Mai mult ca atât, având în vedere faptul, că lucrările de schimbare a apeductelor şi branşamentelor afectează frecvent suprafeţele asfaltice (drumuri, trotuare) şi aşa aflate într-o stare nesatisfăcătoare, în scopul evitării unor situaţii similare pe viitor, S.A. „Apă-Canal Chişinău” va conlucra cu structurile municipale responsabile pentru a identifica soluţiile optime ce vor permite restabilirea corespunzătoare a suprafeţelor mai mari.