Reactivi şi odoranți pentru neutralizarea gazelor acumulate de la depozitele Staţiei de epurare (SE) a mun. Chişinău, reactivi pentru stabilizarea nămolului deshidratat la centrifugi, precum şi reactivi pentru odorarea şi înlăturarea mirosurilor emanate de la sacii din pânză de geotextil „Geotube” amplasați/depozitați pe platformele de nămol a SE şi de la instalațiile deschise de pe teritoriul SE (deznisipatoare, decantoare primare, bazinele de aerare cu nămol activ, decantoare secundare). Data limita: până la 30.04.2020, ora 10.00.

0
536

! Atenție: În contextul decretării stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova, ca urmare a pandemiei de coronavirus și ținând cont de solicitărilor parvenite de la ofertanți, S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” informează părțile cointeresate despre prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor, până la data de 11.05.2020, ora 10:00.