Renovarea rețelelor de apeduct D-500, 400, 200, 100 mm care intersectează str. Teilor în perimetrul str. Independenței și bd. Dacia, mun. Chișinău.

0
283

Data limită (finisării): 22.03.2021