De ce în cadrul lucrărilor de lichidare a scurgerii lucrează 1 persoană şi 10 privesc?

0
1535

Reprezentanţii S.A. “Apă-Canal Chişinău” oferă răspuns la o întrebare frecventă: De ce în cadrul lucrărilor de lichidare a scurgerii lucrează 1 persoană şi 10 privesc?

Acest tablou, care nu este înţeles de majoritatea consumatorilor, are o explicaţie certă.

De la bun început, e de accentuat că toate lucrările de terasament (în tranşee, cotloane etc.) sunt efectuate cu respectarea prevederilor actelor normative în scopul de a preveni riscurile profesionale la locurile de muncă, şi anume: Regulamentul securităţii tehnice la exploatarea gospodăriei apeduct şi canalizare, adoptat de către Ministerul Gospodăriei Locativ-Comunale RSFSR din 11 martie 1990, nr.69 şi Normativ în construcţii, Securitatea şi sănătatea muncii în construcţii NCM A.08.02-2014.

Lucrările sus-menţionate fac parte din cele cu pericol sporit şi trebuie să fie executate de o echipă formată din cel puţin 3 persoane, dintre care unul este supraveghetor. Acestea sunt monitorizate şi de către conducătorul atestat special al locului de muncă care, totodată, e responsabil de formarea unei echipe mixte de specialişti necesari în cadrul procesului de producţie (lăcătuş, maistru, sudor, maşinist etc.) şi de securitatea şi sănătatea în muncă a angajaţilor.

Altfel spus, fiind stabilită sarcina de muncă, acţiunile ce trebuie să fie efectuate de executant, mijloacele de producţie (instalaţii, utilaje, conducte, maşini, aparate, dispozitive, unelte) şi anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă, sunt identificaţi lucrătorii necesari, care pot fi văzuţi aşteptând să-şi realizeze obligaţiunile.

Pentru a începe lucrările menţionate, sunt informaţi şi invitaţi reprezentanţii mai multor servicii municipale, prezenţa cărora este strict necesară la iniţierea lucrărilor: SA ”Termoelectrica”, SRL „Chişinău-Gaz”, ÎCS ”Red Union Fenosa” SA, SA „Moldtelecom”, ÎM „Lumteh” etc. În dependenţă de locul avarierii e necesară coordonarea acţiunilor cu Direcţia supraveghere transport şi circulaţie rutieră din cadrul Inspectoratului naţional de patrulare şi Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie. Astfel, şi reprezentanţii menţionaţi ai acestor servicii pot completa numărul celor implicaţi în lucrările date. Şi fiecare persoană prezentă în acel tablou, care involuntar este memorizat de trecători, îşi are rolul său.