Reprezentarea intereselor S.A. „Apă-Canal Chișinău” în instituțiile arbitrajului internațional. Data limita: 14.02.2020, ora 10.00.

0
777

Beneficiarul anunță despre modificarea orei limită de depunere a ofertei – 14.02.2020, 15:45.