Restabilirea suprafeţelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcţiei şi reparaţiei obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Data limita: 12.07.2018, ora 16:00

0
436

Invitaţie de participare