Restabilirea suprafeţelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcţiei şi reparaţiei obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Data limita: 26.06.2018, ora 10.00

0
419

Invitaţie de participare