Revenim cu detalii asupra avariei la apeductul din şos. Hânceşti

0
262

       Primul semnal despre avaria la apeductul cu D-500  mm, din oţel, din şos. Hânceşti, 98, care alimentează cu apă potabilă clădirile Ministerului Apărării al R. Moldova, a parvenit la Departamentul dispecerat sâmbătă, 25.01.2020, în a doua jumătate a zilei. Din motiv că scurgerea de apă nu era una semnificativă, aceasta a fost localizată a doua zi, pe data de 26.01.2020, la ora 09:00, fiind deschisă fişa de lucru. Pentru înlăturarea defecţiunii au fost antrenate echipele Operatorului, care duminică, dis-de-dimineaţă, au purces la lichidarea avariei.    

       În scopul executării lucrărilor de lichidare a avariei, a fost deconectată apa potabilă, astfel că fără apă au rămas locatarii celor 2 cămine departamentale din adresa indicată, precum şi clădirile administrative ale Ministerului Apărării.

       După executarea lucrărilor de lichidare a scurgerii, pe data de 26.01.2020, la ora 20.15, alimentarea cu apă a consumatorilor a fost preluată.

       Menţionăm, că în prezent, după executarea proiectului de execuţie a lucrărilor, se planifică înlocuirea apeductului din adresa indicată.