Rolul canalizării în gestiunea resurselor de apă

0
276

Sistemul de canalizare are un rol foarte important în viaţa noastră pentru că ne protejează atât sănătatea, cât şi mediul înconjurător.

Datorită sistemelor de gestiune, oraşul ca entitate reprezintă suportul necesar pentru un trai uşor şi decent al oamenilor (transport, energie, locuinţe, divertisment, alimentare cu apă, canal, salubrizare etc.). Pe de altă parte, utilizarea resurselor şi aruncarea deşeurilor conferă oraşului o putere distrugătoare asupra mediului şi asupra oamenilor.

Reducerea şi degradarea resursei de apă, asociată cu creşterea interesului pentru igienă şi sănătate publică, atrage asupra serviciului de canalizare o atenţie deosebită.

Folosim apa potabilă zilnic în majoritatea activităţilor noastre obişnuite: o bem, gătim, ne spălăm, spălăm vase şi haine. Odată utilizată, apa potabilă devine apă uzată. Sistemul de canalizare este folosit pentru colectarea acestei ape şi curăţirea ei înainte de a se întoarce în mediul înconjurător.

Canalizarea reprezintă o miză majoră atât pentru sănătatea publică, cât şi pentru dezvoltarea durabilă. La scară mondială, gestionarea serviciului de canalizare se regăseşte în centrul problematicii apei.

Existenţa unui sistem de canalizare coerent condiţionează calitatea mediului înconjurător şi implicit a vieţii.