S.A. „Apă-Canal Chişinău” a conectat la agentul termic circa 22 de abonați

0
149

Sezonul de încălzire în Chișinău este în toi. Astfel, o dată cu începerea sezonului de termoficare din 5 octombrie, circa 20 de blocuri, gradinițe, spitale  și agenți economici care primesc căldură de la cele trei central termice din dotarea S.A. „Apă-Canal Chişinău” au fost conectate la agentul termic. Pentru început, agentul termic a fost livrat obiectivelor din sfera educației și instituțiilor medicale. Blocurile de locuit primesc căldură dacă serviciul este solicitat în mod expres de gestionari.

Prin urmare, din numărul total de circa 73 abonați ai furnizorului de apă, au fost conectate la caldură 16 de case, 2 grădinițe, 2 instituții medicale și 1 gimnaziu și 1 liceu. Până la sfârșitul săptămânii vor fi conectate la caldură încă 8 blocuride locuit, dar și câteva spitale și agenți economici.

Precizăm că, pentru pregătirea centralelor termice de sezonul de încălzire 2020-2021 au fost executate următoarele lucrări:

  • cercetarea coșurilor de fum și canalelor de ventilare cu eliberarea actelor corespunzătoare;
  • verificarea metrologică reglementată a semnalizatoarelor staționare și mobile de scurgere a gazelor naturale, 18 buc;
  • lucrări de testare sub presiune a rețelelor termice și înlăturarea defectelor apărute la schimbarea tronsoanelor de rețea problematice;
  • spălarea rețelelor temice interioare a blocurilor locative care sunt deservite de S.A. „Apă-Canal Chişinău”;
  •  verificarea metrologică și montarea a  459 de manometre;
  • verificarea contoarele de gaz;
  • reabilitarea a circa 400 m rețea termică;
  • izolarea a circa 400 m rețea termică;
  • darea în exploatare la CT Costiujeni a noului arzător achizitionat.