S.A. „Apă-Canal Chişinău” a conectat la agentul termic circa 95% de abonați

0
156

Conectarea la agentul termic este pe ultima sută de metri. Astfel, în prezent, circa 95%  de blocuri, gradinițe, spitale  și agenți economici care primesc căldură de la cele trei centrale termice din dotarea S.A. „Apă-Canal Chişinău” . Pentru început, agentul termic a fost livrat obiectivelor din sfera educației și instituțiilor medicale. Blocurile de locuit au primit căldură dacă serviciul a fost solicitat în mod expres de gestionari.

Prin urmare, din numărul total de circa 73 abonați ai furnizorului de apă, doar 3 blocuri  rămân neconectate la căldură.

Precizăm că, pentru pregătirea centralelor termice de sezonul de încălzire 2020-2021 au fost executate următoarele lucrări:

  • cercetarea coșurilor de fum și canalelor de ventilare cu eliberarea actelor corespunzătoare;
  • verificarea metrologică reglementată a semnalizatoarelor staționare și mobile de scurgere a gazelor naturale, 18 buc;
  • lucrări de testare sub presiune a rețelelor termice și înlăturarea defectelor apărute la schimbarea tronsoanelor de rețea problematice;
  • spălarea rețelelor temice interioare a blocurilor locative care sunt deservite de S.A. „Apă-Canal Chişinău”;
  •  verificarea metrologică și montarea a  459 de manometre;
  • verificarea contoarele de gaz;
  • reabilitarea a circa 400 m rețea termică;
  • izolarea a circa 400 m rețea termică;
  • darea în exploatare la CT Costiujeni a noului arzător achizitionat.

Precizăm, că S.A. „Apă-Canal Chişinău”, din 2001 are în gestiune trei centrale termice.