S.A. „Apă-Canal Chişinău”, a fost supusă unui AUDIT extern

0
211

Preocuparea și dorința adminstrației  S. A. ,,Apă-Canal Chişinău” de a oferi servicii de o calitate superioară, a dus la decizia de a implementa în cadrul întreprinderii, încă din anul 2007 Sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă), în conformitate cu prevederile standardelor de referință.

Prima certificare a Sistemului de management integrat implementat la întreprindere a fost în anul 2008. Acest Sistem de management integrat este menținut, îmbunătățit și susținut atât de conducerea S. A. ,,Apă-Canal Chişinău”,  cât și de angajații întreprinderii, până în prezent, fiind recertificat în anii 2011, 2014, 2017.    

Recent, în cadrul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, s-a desfășurat auditul extern faza finală de recertificare a Sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă) și de supraveghere a Sistemului de management al energiei, în conformitate cu prevederile cerințelor standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018, SR EN ISO 50001:2011 și EN ISO 50001:2019, efectuat de către echipa de auditori externi de la Mișcarea Română pentru Calitate din Craiova, județul Dolj, România.

În urma auditului petrecut, Comitetul de Certificare al Mișcării Române pentru Calitate a decis pentru a cincea oară consecutiv, recertificarea Sistemului de management al calității, conform cerințelor EN ISO 9001:2015, Sistemului de management de mediu, conform cerințelor EN ISO 14001:2015, Sistemului de management al sănătate și securitate în munca, conform cerințelor SR ISO 45001:2018 şi menținerea certificării Sistemului de management al energiei, conform cerințelor EN ISO 50001 și eliberarea certificatelor și mărcii de certificare noi.

Certificarea și menținerea Sistemului de management integrat la întreprindere a condus la o nouă atitudine şi abordare a proceselor în mod organizat, ajutând angajații  S.A. „Apă-Canal Chişinău” să înțeleagă mai bine starea de fapt.

În scopul îmbunătățirii Sistemului de management integrat, S.A. „Apă-Canal Chişinău” a demarat procesul de implementare a Sistemului de management anti-mită, conform cerințelor standardului ISO 37001:2017 și Sistemului de management al securității informaționale, conform cerințelor EN ISO/IEC 27001:2017 și integrarea acestora în  Sistemul de management integrat al întreprinderii.