S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează Maşinistul la instalația cu braț tăitor!

0
342

        Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de maşinist la instalația cu braț tăitor, cat. 5. În această funcţie se numeşte o persoană cu studii secundare profesionale, cu permisul de conducere a tractorului, și care a trecut un examen medical. Persoana angajată în această funcție este obligat să cunoască:

         – Construcţia tractorului, havezei de tăiat asfalt şi principiile de funcţionare şi caracteristicile tehnice; principiul de lucru ale instalaţiilor mecanice, hidraulice şi electrice;

         – Montarea şi demontarea havezei de tăiat asfalt, principiul de apariţie a defecţiunilor şi modalităţile  de înlăturare  a acestora, regulile   de   tăierea   asfaltului, pământurilor de diverse categorii la diverse adâncimi;

– Regulamentul circulaţiei rutiere;

– Regulile, normele  și instrucțiunile de securitate şi sănătate în muncă, şi de protecţie antiincendiară.

În obligațiunile sale funcționale se va regăsi:

 1. Să conducă tractorul cu haveza de tăiat asfalt  la efectuarea lucrărilor de tăiere a asfaltului, pământului de  diferite categorii la diverse adâncimi; reparaţie, testare şi reglare a mecanismului;

2. Să supravegheze permanent starea tehnică a mecanismului atribuit;

3 Să efectueze lucrări de deservire tehnică calitativă, conform planului grafic aprobat;

4. Să acorde o deosebită prioritate sistemului de frânare, hidropompelor, lopeţii şi cilindrilor hidraulici.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.