S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează Tehnician!

0
532

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de technician. În această funcţie se numeşte o persoană cu studii în domeniul tehnic, cu atestarea medicală în conformitate cu funcţia ce o va deţine. Persoana angajată în această funcție este obligat să cunoască:
1. Legislaţia privind transportul auto, Regulamentul circulaţie rutiere;
2. Tehnologia, metodele de exploatare şi reparaţie a transportului auto;
3. Acte legislative și normative de securitate și sănătate în muncă şi de igienă a muncii, normele antiincendiare;
4. Bazele economiei şi de organizare a muncii;
5.Limba oficială la nivelul de competenţă a funcţiei.
Tehnicianul urmează curs de instruire și atestare periodică în următorul domeniu: – securitate și sănătate în muncă;

În obligațiunile sale funcționale se va regăsi:
1. Monitorizarea, modalitaății şi corectitudinea de prelucrare a foilor de parcurs de către şoferi/dispecer/beneficiari, procesul de lucru a mecanicului (control tehnic), iar în cazul depistării unor abateri să intervină cu măsuri.
2. Primirea de la dispecer a foilor de parcurs utilizate;
3. Prezintarea raportului lunar privind evidenţa datelor prezentate de unitatea de masură GPS.
4. Verificarea şi asigurarea exploatării corecte a utilajului sistemului GPS de către conducătorii auto, conform regulilor şi normelor de exploatare;
5. Identificarea şoferilor automobilelor cărora au parcurs supranormativ consum de carburanţi şi lubrifianţi faţă de normelor stabilite (sau alte abateri) şi să prezinte raport zilnic şefului Sectorului referitor la problema în cauză;
6. Exercitarea controlulului asupra consumului de carburanţi şi lubrifianţi la fiecare automobil şi mecanism şi să întreprindă măsuri pentru micşorarea consumului acestora.
Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun.Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni pînă vineri între orele 13:00 pînă la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834; 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.