S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” este gata de sezonul rece 2020-2021!

0
283

Pregătiţi de sezonul rece 2020-2021. Cele trei centrale termice din dotarea S.A. „Apă-Canal Chişinău” (CT-Aeroport, CT-Codru, CT-Costiujeni) sunt pregătite pentru sezonul rece. La obiectivele vizate au fost efectuate lucrări de reparație curente. Astfel, la cei circa 73 abonați, printre care: blocuri locative – 57; instituţii şcolare – 3 (Gimnazii – 2, Şcoală polivalentă – 1); instituţii preşcolare – 2 (Grădiniţă-creşă – 2); instituţii medicale – 6; instituţii de cultură – 1; agenţi economici – 4 a fost efectuată testarea hidraulică a traseului termic.

De asemenea, au fost primite actele cercetării stării tehnice a coşurilor de fum şi canalelor de ventilare. Până la moment au fost prezentate și semnate 83 % de pașapoarte a stării de pregătire a instalațiilor de termoficare a rețelelor interne de sezonul de încălzire din numărul total de blocuri alimentate cu agent termic de la centralele S.A. „Apă-Canal Chişinău”.

 Precizăm că, pentru pregătirea centralelor termice de sezonul de încălzire 20202021 au fost executate următoarele lucrări:

  • cercetarea coșurilor de fum și canalelor de ventilare cu eliberarea actelor corespunzătoare;
  • verificarea metrologică reglementată a semnalizatoarelor staționare și mobile de scurgere a gazelor naturale, 18 buc;
  • lucrări de testare sub presiune a rețelelor termice și înlăturarea defectelor apărute la schimbarea tronsoanelor de rețea problematice;
  • spălarea rețelelor temice interioare a blocurilor locative care sunt deservite de S.A. „Apă-Canal Chişinău”;
  •  verificarea metrologică și montarea a  459 de manometre;
  • verificarea contoarelor de gaz;
  • reabilitarea a circa 400 m rețea termică;
  • izolarea a circa 400 m rețea termică;
  • darea în exploatare la CT Costiujeni a noului arzător.

Prin urmare, S.A. „Apă-Canal Chişinău” poate furniza energie termică în orice moment. Subliniem, că S.A. „Apă-Canal Chişinău”, din 2001 are în gestiune trei centrale termice.