S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” își îndeamnă consumatorii la colaborare

0
664

       Conform prevederilor Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările ulterioare din 08.03.2019, precum și a actelor normative în vigoare, Operatorul are în atribuțiile sale supravegherea şi întreţinerea zonelor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor publice de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate.

          Astfel, în scopul exploatării sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și pentru monitorizarea strictă a calităţii apei potabile şi a apei uzate distribuite/recepţionate prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare şi cu concentraţiile maximal admisibile ale substanţelor poluante în apele uzate la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, în staţia de epurare sau în emisar, Furnizorul de apă se adresează către toți consumatori săi de a nu se opune la acordarea accesului angajaților întreprinderii la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, amplasate pe teritorii private, pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de reconstrucţie a rețelelor, cu respectarea tuturor normelor pe perioada de carantină.

          Totodată, Operatorul atenționează reiterat despre obligațiunea tuturor cetățenilor, inclusiv a agenților economici, să utilizeze apa în mod rațional și să nu execute conectări neautorizate la sistemul public de alimentare cu apă şi  de canalizare, să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de actele normative în vigoare şi care pot avaria grav reţelele publice, afectând în mod negativ funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate.