S.A. „Apă-Canal Chișinău” – de 128 de ani aducem apă în viața ta!

0
218

      La 12 decembrie, S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, titulară a ordinului „Gloria Muncii”,  marchează 128 de ani de aprovizionare cu apă a mun. Chişinău printr-un sistem instituţionalizat, început în anul 1892. Istoria întreprinderii se identifică, într-o bună măsură, cu istoria mun. Chişinău, timp în care toți cei care au lucrat în cadrul ACC au îndeplinit rolul stabilit încă de la înființare, acela de livra cel mai vital şi preţios product – APA!

       În cei 128 de ani, mii de oameni au muncit în cadrul întreprinderii pentru a asigura un serviciu de înaltă calitate pentru consumatorii orașului. „Ne dorim ca fiecare cetățean, locuitor sau vizitator al capitalei, să conștientizeze faptul, că echipele de intervenție ale întreprinderii activează în condiții deosebit de grele, 24 din 24 ore, indiferent de condițiile meteorologice – pe timp de arșiță, ploaie, vânt sau ger, pentru a executa lucrările de reparație ce se impun. S.A. „Apă-Canal Chișinău” nu este doar o companie de utilitate publică, dar are în responsabilitatea sa prestarea unor servicii de care depinde confortul,  civilizația populației și, mai ales, starea de sănătate, fiind într-un permanent proces de dezvoltare”, a spus Anatolie Lichii, directorului general interimar al S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”.

      Potrivit directorului general interimar, ultimii ani au fost marcați de o revigorare tehnologică. Un accent deosebit se acordă practicilor menite să asigure condiții mai bune pentru consumatori. Anul acesta fiind marcat de pandemia de COVID-19, prioritar s-a muncit la implementarea unui plan de acțiuni care să prevină și să combată răspândirea acestui virus atât printre rândurile angajaților, cât și printre consumatori. Prin urmare, chiar în fața Centrului comercial și asistență clienți a fost montat un tunel pentru dezinfecție. De asemenea, întru asigurarea comodității clienților,toți angajații ACC sunt echipați în modul corespunzător cu măști de protecție. Accesul consumatorilor în incinta furnizorului de apă este limitat, iar la necesitate le sunt puse la dispoziție maști și mănuși. Chiar la intrarea în sediu sunt produse de igienă și dezinfecție. În incinta operatorului, în special, în locurile unde există contact direct cu persoane din exterior, toate suprafetele sunt dezinfectate periodic și sunt puse la dispoziția clienților dar și a angajaților, solutii de dezinfecție.

          În contextul dat, în premieră, în luna iulie 2020, ACC a lansat ,,Proiectul pilot – Autocitirea. Mii de consumatori au utilizat această platformă, pe parcursul acestei perioade și au transmis indicii contoarelor de apă prin intermediul apelurilor telefonice, sms, aplicaţiilor VOIP (Viber, WhatsApp, Telegram). În septembrie 2020 a fost pus în practică ,,Proiectul pilot – Sistem de colectare şi transmitere a datelor la distanţă. Acest proiect constă în instalarea şi citirea contoarelor cu transmitere la distanţă în apartamentele din gestiunea ÎMGFL 7, care au încheiat contracte directe cu ACC.

      O altă realizare importantă este asigurarea continuității implementării procedurii privind contractarea la direct cu proprietarii apartamentelor din blocurile locative. Astfel, operatorul a încheiat contracte directe, solicitările cărora au corespuns prevederilor legale. Menţionăm că, în prezent, ACC este în preces de încheiere a contractelor directe cu locatorii blocurilor de locuit din gestiunea IMGFL 7. 

      Începând cu anul 2020 au fost aplicate și noi modificări de achitare a facturii. Astfel, consumatorii au posibilitatea de a achita factura cu termen expirat la orice punct de colectare a plăţilor comunale, iar, consumatorii ce sunt la evidenţa gestionarilor fondurilor locative pot să-şi achite conturile de plată şi în casieriile ACC.

      În prezent, se dezvoltă un nou proiect ce ţine de notificarea consumatorilor despre perioada de facturare, suma datoriei, ziua deconectării în cazul neachitării facturii.

      An de an, un accent deosebit se acordă renovării rețelelor de apeduct și canalizare care au un înalt grad de uzură. Astfel, doar pe parcursul anului 2020, din sursele proprii ale întreprinderii au fost efectuate lucrări de reabilitare la reţelele exterioare de apeduct şi canalizare. În scopul ameliorării calității serviciilor, au fost  executate un şir de lucrări planificate, cum ar fi:  reabilitarea apeductului  din    str. V. Belinschi de la str. I. Creanga pînă la str. I.Pelivan, D-300 mm, L-710 m; reabilitarea apeductului din  str. Malina Mare, de la str. Avicena până la str. Hristo Botev, D-600 mm; proiectarea si montarea colectorului m/f gravitațional str. Iazului, prelungire de la colectorul sub presiune SPAU ,,Grătiești”, D-300 mm, L 675 m; dar și reabilitarea colectorului de canalizare din str. Albișoara, D-1200, L-700. Pe ultima sută de metri sunt și lucrările de reabilitare a rețelei de apeduct din fontă din str. Albișoara, D-500, L-1000m. În prezent, se efectuează și alte lucrări de reabilitare a rețelelor. Majoritatea dintre ele vor fi date în exploatare pe parcursul anului viitor. 

      Un rol deosebit în dezvoltarea întreprinderii îl are conlucrarea cu organismele financiare internaţionale. În acest sens,  în cadrul implementării Programului de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă în mun. Chişinău, finanţat din împrumuturile Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Băncii Europene de Investiţii şi din grantul investiţional oferit de către Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate a Uniunii Europene, sub garanţia Primăriei mun. Chişinău, cu un buget total în valoare de 61,8 mil. EUR, în anul 2020 s-au înregistrat următoarele rezultate:

      Lucrările de anvergură privind schimbarea a cca 120 km de reţele şi branşamente de apă potabilă, precum şi cca 7 km de colectoare menajer-fecaloide, în valoare totală de cca 13 mil. EUR, au ajuns la etapa finală. Astfel, până la sfârşitul anului vor fi finalizate toate lucrările de schimbare a reţelelor de canalizare şi cca 98% din toate lucrările de reabilitare a reţelelor de apă. Mai mult ca atât, în acestă perioadă au fost deja puse în funcţiune peste 60 km de reţele de apeduct noi construite, urmând ca lucrările de reconectare să fie finalizate în anul 2021.

      De asemenea, în anul 2020, s-au înregistrat succese pe marginea unui alt proiect în derulare, ce ţine de implementarea sistemului de management informaţional (MIS).

      Etapa de analiză şi design este în stadiu final de executare, urmând ca în 2021 să fie iniţiate activităţile de implementare şi testare a noului sistem.

      În acest an, datorită şi implicării active a Primăriei mun. Chişinău, s-au intensificat lucrările ce ţin de cel mai mare şi important obiectiv din Program, şi anume:

      Reabilitare a Staţiei de epurare şi construcţia liniei noi de tratare a nămolului, cu un cost total de 24,2 mil. EUR. Progresul lucrărilor a ajuns la cca 72%, inclusiv luând în calcul livrarea echipamentului şi pregătirea documentaţiei de proiect. Obiectivul comun al părţilor implicate în realizarea acestui proiect este finalizarea lucrărilor până la sfărşitul anului 2021.

      Pentru perioada următoare, furnizorul planifică extinderea ariei de prestare a serviciilor, dar și să identifice și să implementeze cele mai avantajoase tehnologii conform criteriului cost-eficiență, prin atragerea finanțărilor din exteriorul țării pentru realizarea cercetărilor și a unor sarcini bine determinate. ACC își propune să continue prestarea în folosul comunității a unor servicii de calitate, respectând standardele internaționale în vigoare.