S.A. „Apă-Canal Chişinău” vine cu precizările de rigoare privind informaţiile solicitate de către consumatori

0
2469

Din considerentul că mulţi dintre gestionarii fondului locativ (ÎMGFL, CCL, ACC etc.) nu oferă explicaţiile de rigoare consumatorilor  şi pentru toate întrebările ce ţin de serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, aceştia sunt direcţionaţi nemijlocit către operator, precizăm următoarele.

          În primul rând, că S.A. „Apă-Canal Chişinău” livrează servicii de apă şi de canalizare, facturarea serviciilor fiind efectuată de către Î.M. „Infocom”.

          Doi. În comun cu gestionarul fondului locativ, în cazul fiecărui bloc locativ, lunar, conform graficului stabilit şi publicat pe site-ul întreprinderii, responsabilii S.A. „Apă-Canal Chişinău” citesc indicii contorului comun din bloc în prezenţa gestionarului, ulterior indicii sunt transmişi către Î.M. „Infocom” spre efectuarea calculelor respective şi emiterea ordinelor de încasare a numerarului.

          Trei. Înregistrarea datelor de la contorul comun al blocului nu presupune şi deţinerea informaţiei de către S.A. „Apă-Canal Chişinău” despre istoria plăţilor pentru fiecare locatar.

          Patru. Emiterea ordinelor de încasare a numerarului de către Î.M. „Infocom”, presupune şi deţinerea informaţiilor frecvent solicitate de către consumatori: facturarea eronată, datorii, transmiterea indicilor contorului, modificarea numelui proprietarului, cota parte etc. Astfel, consumatorii pot obţine răspuns la întrebările menţionate nemijlocit  de la Î.M. „Infocom”, fapt indicat nemijlocit în ordinul de încasare a numerarului.

Totodată, subliniem că, consumatorii se pot adresa în Secţia informare şi achitări a S.A. „Apă-Canal Chişinău” (biroul 101, str. Albişoara, 38) în scopul soluţionării operative a diverselor situaţii, dar şi pentru achitarea serviciilor prestate, perceperea plăţilor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, preepurare, branşare, debranşare, desigilare, reparaţie sau verificare a contoarelor, reamplasarea contorului.

Reamintim, că reglementarea raporturilor de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative, precum şi modalitatea de facturare a serviciilor oferite sunt indicate şi în art. 29, alin. (2) din Legea nr. 303 din 13.12.13 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, care prevede: În blocurile locative în care contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sunt încheiate cu gestionarul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul locativ şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului, cu distribuirea integrală pe apartamente a volumului de apă înregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează în baza datelor contoarelor instalate în apartamente de către proprietari/chiriaşi sau, în lipsa contoarelor, conform normelor de consum aplicate. Volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate se repartizează adăugător pentru fiecare apartament proporţional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum”.