S.A. „ApăCanal Chişinău”, a fost supusă unui AUDIT extern

0
334

Recent, conform Planului de audit extern nr. 1044-C, M, HS, E/04.05.2020/R (C, M, HS)+S1-(E), în cadrul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, a fost planificat și s-a desfășurat auditul extern de recertificare la distanță a Sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă) și de supraveghere a sistemului de management al energiei, de către Mișcarea Română pentru Calitate, în conformitate cu prevederile cerințelor standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018, SR EN ISO 50001:2011 și EN ISO 50001:2019. Astfel, auditul extern a fost realizat prin comunicare telefonică, prin whatsapp şi prin intermediul poştei electronice, documentele solicitate fiind transmise în format PDF şi Word.

În urma auditului petrecut echipa de audit extern a recomandat prelungirea valabilității certificării Sistemului de management al calității, conform cerințelor EN ISO 9001:2015, sistemului de management de mediu, conform cerințelor EN ISO 14001:2015, sistemului de management al sănătate și securitate în munca, conform cerințelor standardului SR ISO 45001:2018 „Sisteme de management al sănătății și securității în muncă”, (cu migrare)şimenținerea valabilităţiicertificării sistemului de management al energiei, conform cerinţelorstandardului EN ISO 50001:2019 „Sisteme de management al energiei” (cu tranziție).