S-a stabilit cauza pigmentului de culoarea albă la deversarea apei uzate epurate la Stația de epurare în râul Bâc

0
724

S.A. „Apă-Canal Chişinău”, inclusiv Arcadie Rusnac, șef Departamentul asigurarea și controlul calității vine cu unele precizări, ce ţin de apariția culorii albe a apelor uzate, epurate şi deversate în râul Bâc, precum şi reducerea coloniilor de microorganisme în bazinele de aerare cu nămol activ.

Conform investigațiilor efectuate de către laboratoarele de încercări acreditate și anume, Laboratorul „ILAS” al Institutului de Chimie al AŞM, Laboratorul ape uzate a Staţiei de epurare şi Laboratorul ape uzate agenţi economici din gestiunea întreprinderii  noastre, cauza apariției culorii alb-opalescentă a apelor uzate, epurate la deversare în râul Bâc, este  concentrația mare a hidrogenului sulfurat, precum şi a sulfurilor din apa din decantorul nr. 8 şi după decantor. Respectiv, hidrogenul sulfurat şi sulfurile din apă se oxidează cu oxigenul din aer, proces chimic în urma căruia se formează sulful coloidal, care şi dă această culoare albă-opalescentă. Astfel, în baza constatărilor savanţilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Tudor Lupaşcu, academician, şi Aculina Arîcu, doctor habilitat, s-a dovedit, că apariția hidrogenului sulfurat şi a sulfurilor din apa uzată este rezultatul descompunerii biochimice, la temperaturi mari, a substanțelor proteice deversate în sistemul public de canalizare. (vezi anexe)

De asemenea, în baza investigațiilor de laborator, efectuate de către laboratorul „ILAS”, acreditat de Institutul de Chimie al AŞM, în apele uzate epurate la deversarea din Stația de epurare a mun. Chişinău,  nu s-au depistat  compuși de cadmiu şi zinc.  

În scopul stabilirii cauzei apariției pigmentului de culoare albă la deversarea apelor uzate epurate în râul Bâc, reprezentanţii  Sectorului evidența apelor uzate, au efectuat un şir de controale inopinate, cu prelevarea probelor de ape uzate la deversarea în sistemul public de canalizare de la unii agenți economici. Astfel, urmare a investigațiilor efectuate de către Comisia de anchetă de serviciu, formată în vederea elucidării circumstanțelor înregistrate la Stația de epurare a mun. Chişinău, s-a constatat, că Î.M. „Zernoff” S.R.L nu a deversat borhot în sistemul public de canalizare şi nici pe  teritoriul Stației de epurare.

Astfel, S.A. „Apă-Canal Chişinău” dezminte informația prezentată anterior, cu scuzele de rigoare aduse companiei Î.M. „Zernoff” S.R.L.

S.A. „Apă-Canal Chişinău” face apel către toţi locuitorii mun. Chişinău şi angajații întreprinderilor industriale, alimentare, vinicole etc., care dispun de informații veridice, privind deversarea deșeurilor de producere în sistemul public de canalizare, să informeze despre aceasta întreprinderea noastră şi organele abilitate în domeniu, inclusiv Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Inspecția pentru Protecția Mediului Chişinău etc.

În scopul depistării consumătorilor noncasnici, care deversează deșeuri şi dejecții animaliere în sistemul public de canalizare, proces ce conduce la majorarea pe timp de noapte a concentrațiilor de poluanți în apele uzate la intrarea în Staţia de epurare, mai mult de 1,56 ori, S.A. „Apă-Canal Chişinău” în comun cu Inspecția pentru Protecţia Mediului Chişinău şi Agenția de Mediu, continuă efectuarea controalelor inopinate, inclusiv în zilele de odihnă.

șef DACC S.A. „Apă-Canal Chişinău”                      Arcadie Rusnac