Şase cauze principale de poluare a apei!

0
386

Poluarea apei este o problem serioasă pentrue cologia Pământului. Şi ar trebui să fie rezolvată, atât pe scară largă – la nivelul statului şi întreprinderilor, cât şi la nivelul fiecărei fiinţe umane. Întrucât noi nu trebuie să uităm că, povara responsabilităţii pentru Marea pată de gunoi în Oceanul Pacific se află pe umerii persoanelor, care nu aruncă gunoi la coş.

Apele uzate.

Apele uzate menajere conţin adesea detergenţi sintetici, care nimeresc în râuri şi mări. Acumulări de substanţe anorganice afectează locuitorii de apă şi reduc cantitatea de oxygen în apă, faptul care duce la formarea aşa-numitelor “zone moarte”, care sunt în lume déjà aproximativ 400.

Deseori, reziduuri industriale care conţin deşeuri organice şi anorganice, se revarsă în râuri şi mări. Anual, în surse de apă nimeresc mii de substanţe chimice, acţiune a cărora asupra mediului încojurător nu este cunoscută dinainte. Multe dintre acestea prezintă compuşii noi. Deşi reziduurile industriale, sunt supuse filtrării preliminare, acestea totuşi conţin substanţe toxice, care sunt dificile de detectat.

Ploile acide

Ploile acide sunt rezultatul de contact cu atmosferă a gazelor de eşapament produse de întreprinderi metalurgice, central termice, rafinării şi alte întreprideri industrial şi de transportul auto. Aceste gaze conţin oxizi de sulfşi de azot, care se combină cu umezeală şi oxygen pentru a forma acid sulfuric şi azotic. Apoi, acești acizi cad pe pământ, uneori, la o distanţă de câteva sute de kilometri de la sursa de poluare a atmosferei. În astfel de ţări, cum ar fi Canada, Statele Unite ale Americii, Germania mii de râuri şi lacuri au rămas fără vegetaţie şi fără peşte.

Deşeuri solide

Daca în apă există o cantitate mare de substanţe solide, acestea o fac opacă la lumina soarelui şi astfel împiedică procesul de fotosinteză în bazinele acvatice. Acest fapt, la rândul său, provoacă o perturbare în lanţul alimentar din aceste rezervore de apă. În plus, deşeuri solide, înnămolesc râuri şi canale de transport maritime, ceea ce conduce la nevoia de irigare frecventă.

Scurgeri de petrol

Numai în SUA în fiecare an se întâmplă aproximativ 13 000 de cazuri de deversări de petrol. În apă de mare în fiecare an nimeresc 12 milioane de tone de petrol. În Marea Britanie, anual, se revarsă în canalizare mai mult de 1 milion de tone de ulei de motor folosit.

Petrolul, vărsat în apă de mare, are multe efecte negative asupra vieţii marine. Mai întâi de toate, pier păsările: se îneacă, se supraîncălzesc la soare sau sunt private de hrană. Petrolul  orbeşte animale, care trăiesc în apă, de exemplu, foca. Petrolul reduce pătrunderea luminii în bazinele acvatice închise şi poate mări temperature apei.

Surse neidentificate

Adesea este dificil de a determina sursa de poluare a apei – aceasta poate fi o eliberare neautorizată a substanţelor periculoase de la o întreprindere sau  o contaminare, cauzată de lucrări agricole sau industriale. Acest lucru conduce la poluarea apelor cu nitraţi, fosfaţi, ioni de metale grele toxice şi pesticide.

Poluarea termică a apei

Poluarea termică a apei este cauzată de central electrice, termice sau nucleare. Poluarea termică este introdusă în bazinele acvatice de apă utilizată de răcire. Ca urmare a temperaturilor mai mari de apă în aceste bazine acvatice se produce o accelerare în unele procese biochimice, precum şi o scădere a oxigenului dizolvat în apă. Se încalcă ciclul fin de reproducere echilibrată a diferitelor organisme. În condiţii de poluare termică, de regulă, se observă o creştere puternică a algelor şi dispar alte organisme, care trăiesc în apă.

Sursa: http://ecology.md