Schimbarea bruscă a timpului influențează negativ sistemul de apă şi canalizare!

0
154

Sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, gestionat de către S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”, este un sistem învechit, uzura fiind de peste 70 %, iar majoritatea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi alte instalaţii sunt uzate complet.

Suplimentar, ţinem să menţionăm că având în vedere particularităţile fizice ale materialului din care sunt confecţionate conductele sistemului public de alimentare cu apă, mai ales cele puse în funcţiune în anii 1980+1990+2000, fiind preponderent din oţel şi fontă cenuşie, și care reacţionează la schimbul de temperatură a solului, modificîndu-şi la nivel molecular structura, forma şi volumul. Astfel, dat fiind faptul că temperatura apei în conducte este permanent constantă, iar cea a solului variază, tuburile nefiind termic izolate, locurile îmbinărilor tuburilor pot da fisuri, provocînd avarieri şi scurgeri de apă. Totodată, acest fenomen este unul sezonier şi are loc mai mult în timpul rece al anului, precum și trecere între toamna-iarnă, iarnă-primăvară.

Evident, că în fiece an, din mijloacele financiare ale întreprinderii se întreţin şi se menţin în stare de permanentă funcţionare sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare fiind efectuate lucrări de reparaţie capitală. De asemenea, lucrările de reabilitare a reţelelor de apă şi de canalizare şi a celorlalte obiective în cadrul Programului de Investiţii Prioritare, finanţat de BERD şi BEI vor produce schimbările mult dorite pentru sistemul municipal de alimentare cu apă şi de canalizare.