Ședinţă comună de lucru între adiministraţia S.A. „Apă- Canal Chişinău” şi agenţi economici

0
200

       Ședinţă comună de lucru între adiministraţia S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi circa 10 agenţi economici din diferite ramuri (producatori de pește, mezeluri, băuturi alcoolice, panificație etc.). În cadrul şedinţei conducerea ACC a anunțat despre termenul-limită (01.06.2021) pentru consumatori de a întreprinde masurile necesare întru diminuarea indicatorilor de poluanți în apele uzate deversate, care trebuie sa corespundă Anexei 1 din HGRM 950/2013, astfel încât după reconstrucție/dare în exploatare a Stației de epurare nu va mai avea capacitatea de a recepționa și prelucra deversări cu concentrații mai mari decât normele stabilite. Asociația producatorilor, importatorilor produselor de origine animaliera/pește) a raportat despre măsurile care au fost întreprinse de ei în conformitate cu sarcinile stabilite la ședința care a avut loc la sf. lunii septembrie. Aceștia au anunțat că se lucreaza intensiv în continuare pentru a găsi cea mai optimă soluție de întreprindere a masurilor pentru fiecare întreprindere în parte (producatori de pește) și au anunțat că au deja proiecte/scheme conform carora vor întreprinde toate măsurile necesare.

        În cadrul  ședinței au fost prezenți și reprezentanți ai unii companii private de proiectare, instalare, deservire a stațiilor de epurare/preepurare a apelor uzate, care  au prezentat participanților modele de stații de epurare individuale.        

       În context, specialiștii furnizorului de apă sunt gata să inițieze discuții suplimentare cu fiecare întreprindere în parte pentru a găsi cele mai eficiente și optime soluții de a rezolva problema poluarii aerului/apei în mun. Chișinau.