Servicii de pază cu mijloace tehnice (buton de alarmă) și mijloace de semnalizare, la obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chişinău”. (repetat) Data limita: 31.10.2019, ora 10.00

0
415