Servicii de pază fizică, pază cu mijloace tehnice (buton de alarmă) și mijloace de semnalizare, la obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chişinău” . Data limita: 28.08.2019, ora 10.00

0
492