Sistemul de canalizare din mun. Chișinău scurt istoric!

0
92

În anul 1928 a fost construita prima Stație de pompare canalizare. În anul 1968 a fost pusă în funcțiune o parte din complexul instalațiilor de epurare – tratarea mecanică. În anul 1974 a fost dată în exploatare prima tranșă a complexului de epurare, cu capacitatea de 200 mii m3/zi. În anul 1976 a fost pusă în funcțiune a doua tranșă cu capacitatea de 125 mii m3/zi si în anii 1983 – 1984 capacitatea respectivă a fost majorată cu 115 mii m3/zi. În rezultat, capacitatea stabilită a instalațiilor de epurare a atins cifra de 440 mii m3/zi.

S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” asigură cu apă potabilă, evacuarea și epurarea apelor uzate în decurs de 24 ore circa 800 mii locatari.

Sarcina prioritară a activității noastre este furnizarea pentru locuitorii din capitală, la un preț real, a serviciilor de alimentare cu apă potabilă calitativă, de evacuare și epurare a apelor uzate, în conformitate cu normele și standardele Republicii Moldova.

În scopul realizării sarcinilor sus-menționate sunt identificate în permanență posibilitățile de eficientizare a funcționării întreprinderii și modernizării ei. Au demarat lucrările de implementare a unor tehnologii moderne, inclusiv de reabilitare a rețelelor de alimentare cu apa, în baza unor noi materiale și utilaje, de aplicare a metodelor pur ecologice de tratare a apei, proiectelor de producere a energiei electrice etc. În prezent sunt în plină desfășurarea lucrările de reconstrucție a Stației de epurare. Implementarea Contractului se desfășoară în cadrul Programului de Dezvoltare a Serviciilor de Alimentare cu Apă din municipiul Chişinău, finanţat din sursele creditelor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), a Băncii Europene de Investiţii (BEI), în valoare totală de circa 61,8 mln EUR şi a grantului investiţional acordat de către Uniunea Europeană, prin Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate (UE FIV).