Sistemul de canalizare nu e un coş de gunoi! Să folosim corect şi responsabil canalizarea!

0
2733

Deşi de nenumărate ori, specialiştii S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC) au atenţionat consumatorii să respecte normele elementare de utilizare a sistemului de canalizare, pe parcursul primului semestru al anului curent, au fost înregistrate 4019 cazuri de blocaje la reţelele de canalizare, ceea ce atestă o creştere nesemnificativă faţă de perioada similară a anului precedent (3957 cazuri).

Pe parcursul executării lucrărilor de înlăturare a blocajelor şi de profilaxie la reţelele de canalizare, muncitorii S.A. ”Apă-Canal Chişinău” au depistat că în circa 90% din cazuri blocajele parvin din cauza iresponsabilităţii unor locuitori care aruncă obiectele solide sau tăioase, vopsea, medicamente, produse cosmetice şi de igienă personală, resturi menajere, materialele grosiere (asfalt, beton, nisip, pietriş, materiale de construcţii) şi alte deşeuri în vasurile WC, în căminele de racord şi de vizitare.

În fiece zi, pentru asigurarea procesului de evacuare a apelor uzate în totalitate, muncitorii ACC efectuează lucrări de profilaxie, fiind utilizate maşini şi mecanisme specializate, procurate în cadrul Programului de Investiţii Prioritare (PIP), finanţat de BERD şi BEI.

Totodată, accentuăm că, în scopul îmbunătăţirii serviciilor acordate în domeniul dat, în cadrul PIP este preconizată reabilitarea a circa 15 km reţele de canalizare. În acelaşi scop, din mijloacele financiare ale întreprinderii, în fiece an sunt planificate şi un şir de lucrări de reparaţie la reţelele de canalizare, lucrări costisitoare şi dificile din cauza diametrelor mari şi a adâncimii de poziţionare de peste 8 m.

Atenţie, responsabil de starea reţelelor interioare de canalizare este gestionarul blocului!

Din considerentul că sunt înregistrate mai multe apeluri din partea consumatorilor, care reliefează producerea unor blocaje la reţelele de canalizare interne, reamintim că, conform p.36 din Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE cu nr.271/2015 din 16.12.2015, „pentru reţelele de canalizare, punctul de delimitare a instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorului de reţeaua publică de canalizare este căminul de racord (în afara blocului) la reţeaua publică în sensul de scurgere a apei uzate”. Astfel, responsabil de starea reţelelor interioare este gestionarul blocului menţionat, la care consumatorii trebuie să se adreseze întru soluţionarea problemei date.

Fiecare dintre noi, respectând regulile elementare de utilizare a sistemului de canalizare şi întreţinere a acestuia, putem proteja reţelele de canalizare şi mediul înconjurător.

Important!

  1. În caz de avarieri, blocaje la reţelele interne de canalizare, pentru remedierea avarierii e necesar să vă adresaţi gestionarului blocului unde locuiţi sau la Întreprinderile municipale pentru servicii locative din sector, la nr. tel.:

– Botanica: 022-76-06-95, 022-77-65-61;

– Centru: 022-35-47-97, 022-35-47-98;

– Ciocana: 022-48-77-91, 022-48-77-92;

– Buiucani: 022-74-72-50, 022-74-72-53;

– Rîşcani: 022-44-13-90, 022-44-02-61.

2. În caz de avarieri, blocaje la reţelele de canalizare exterioare, e necesar să vă adresaţi la Serviciul dispeceratul central al S.A.„Apă-Canal Chişinău”, nr. tel:        022-25-66-66, 022- 85-77-77.