SOLICITĂRILE ÎNAINTATE ȘI TARIFELE APROBATE

Hotărârile ANRE de aprobare sau respingere a solicitărilor de aprobare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către

S.A. „Apă-Canal Chișinău”

Anul Numărul și data hotărârii
2018 Hotărârea ANRE nr. 202 din 15.06.2018
2017 Hotărârea ANRE nr. 203 din 19.05.2017

Istoricul modificării tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”

Solicitările S.A. „Apă-Canal Chișinău” de aprobare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

Anul Numărul și data hotărârii Note
2019 O solicitare nu a fost înaintată având în vedere că în rezultatul calculelor efectuate cu aplicarea exigențelor Metodologiei tarifare a ANRE nr. 741/2014 a fost determinat un tarif mediu la nivelul celui agreat de către ANRE la aprobarea tarifelor în anul 2017
2018 Scrisoarea
nr. 01-1080
din 31.05.2018 
Solicitarea a fost respinsă prin Hotărârea ANRE nr. 202 din 15.06.2018, pe motivul reducerii tarifului la energia electrică, costurilor pentru energia electrică și a altor costuri eligibile
2017 Scrisoarea
nr. 01-533
din 22.03.2017
A fost aprobată, cu ajutări, prin Hotărârea ANRE nr. 203 din 19.05.2017