Specialiștii ACC și gestionarii fondului locativ luptă cu datornicii

0
333

Agenţii economici şi consumatorii din sectorul locativ particular, care au datorii pentru consumul de apă, riscă să fie debranșați de la reţea. Cât priveşte consumatorii casnici de la bloc, aceştia sunt îndemnați să îşi achite facturile. Periodic, specialiștii ACC, la solicitarea gestionarilor fondului locativ verifică adresele unde se înregistrează datorii mari și acordă suportul tehnic necesar. Astfel, datorită informației prezentate de gestionari sunt identificați anume acei consumatori care nu declară volumul real de apă, sau nu achită acest serviciu. Prin urmare, la solicitarea președintelui APLP 53/191, care gestionează 13 blocuri de la Durlești au fost stabiliți 9 consumatori, care au datorii istorice față de furnizorul de apă. Astfel în topul rău-platnicilor sunt 2 locatari din str. Testemițianu, 24 care au datorii de circa 21 mii și respectiv 20 mii. Aceștia sunt urmați de alți locatari din str. Cartușa 52 cu circa 15 mii, str. Cartușa, 50-13,5 mii lei, str. Cartușa 52-5,5 mii lei, str. Cartușa, 46 și str. Cartușa , 44 cu circa 6 mii lei, și str. Testemițianu, 24 și str. Cartușa 50 cu circa 3 mii lei.

Datoriile acumulate s-au format pe parcursul mai multor ani. Deşi au fost avertizaţi în repetate rânduri, nu şi-au onorat obligaţiunile contractuale. Consumatorii rău-platnici au primit numeroase prescripții de a achita datoriile acumulate în termenii indicați. În prezent, pentru a achita restanțele,  datornicii  pot solicita grafice reeșalonate de la gestionarii fondului locativ. Debranșarea este ultima pârghie la care vor apela specialiștii ACC. Administraţia ACC face un apel către toţi consumatorii şi îi îndeamnă să achite facturile pentru apa consumată.

Precizăm că, neachitarea acestor restanțe nu permite furnizorului de apa să sporeasca investițiile în ceea ce privește renovarea și reparația rețelelor de apă și canalizare. Pentru a evita debranșarea de la apeduct S.A. „Apă-Canal Chişinău” face apel către gestionarii fondului locativ cu un nivel redus de achitari să impulsioneze plata facturilor.

Administrația furnizorului de apă reiterează că neachitarea facturilor,  nu ii va scuti pe datornici de obligaţiunile contractuale față de furnizorul de apă, iar pentru a nu fi aplicate acțiuni precum chemarea în instanţa de judecată, executarea silită, interdicția de a părăsi țara, sechestrarea bunurilor, acțiuni ce presupun cheltuieli suplimentare încasate din contul datornicilor, rău-platnicii sunt invitați sa-și achite în termen restrâns datoriile.