Specialiștii ACC solicită respectarea zonelor de protecție!

0
98

Administrația furnizorului de apă vine cu un apel către toți consumatorii să respecte zona de protecție a rețelelor. Prin urmare, pentru buna funcţionare a sistemului public de alimentare cu apă şi intervenţia promptă a operatorului, reprezentanții administrațiilor publice locale, proprietarii terenurilor care sunt traversate de către reţele publice de alimentare cu apă sub presiune, sunt rugați să nu încalce zona de protecţie.

Precizăm, că zonele de protecție a rețelelor de alimentare cu apă sunt zone în care se instituie interdicții privind amplasarea construcțiilor şi îngrădirea terenului, în scopul asigurării accesului permanent al operatorilor sistemelor de transport sau de distribuție pentru realizarea acțiunilor de exploatare, întreținere, monitorizare curentă, inclusiv realizarea intervențiilor în regim de urgență, şi al excluderii posibilității de deteriorare a rețelelor de gaze naturale, desfăşurarea unor activităţi ce pot genera contaminarea apei furnizate.

Astfel, reprezentanții administrațiilor publice locale sunt îndemnați să verifice minuțios dacă pe terenurile care le vând sau le dau în arendă nu există aducţiuni magistrale, ce asigură alimentare cu apă întreg mun. Chişinău şi suburbiile acestuia. Ținând cont, că aceste rețele au diametre cuprins între 800mm şi 1400 mm, ele nu pot fi strămutate. Mai mult, intervenţiile în caz de avarie sunt complexe, iar limitarea accesului tergiversează lichidarea avariei, având de suferit un număr mare de consumatori. Totodată, în cazul unor avarii de proporţii mari, există riscul unor inundaţii sau deteriorări a bunurilor materiale aflate în posesia deţinătorului terenului. În acest context, în caz de nerespectare a normelor tehnice în construcţie, avertizăm că Operatorul nu duce răspundere pentru consecințe create ca urmare a lichidării avariei la aducţiunile magistrale. Responsabili de situație sunt chiar proprietarii terenurilor respective.

Pe parcursul anului 2020, în 26 de cazuri, dintre care 24 pentru remedierea avarilor şi 2 pentru executarea lucrărilor planificate.

Concomitent, subliniem, că nerespectarea zonelor de protecție a rețelei este o încălcare gravă a prevederilor art. 25 din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Totodată, conform prevederilor art. 16(2) al Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, „Operatorul care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare are dreptul de servitute asupra terenurilor, indiferent de tipul de proprietate, pentru efectuarea lucrărilor de înlăturare a avariilor, de marcare, de construcţie a obiectelor, de deservire profilactică a reţelelor şi instalaţiilor, de reparare a acestora, cu folosirea tehnicii respective”.