Specialiştii Centrului comercial și asistență clienți deservesc zilnic circa 450 de consumatori

0
183

În cadrul Centrului comercial și asistență clienți activează 11 ghișee și 3 case, concomitent fiind deservite 16 persoane. Tot aici, activează specialişti,  care recepţionează contoarele pentru verificare și reparație. Astfel, pentru a nu se forma cozi la ghișeele Centrului comercial și asistență clienţi, angajații Centrului acordă zilnic consultanţa necesară unui număr de circa 450 de  consumatori.


Tipurile de servicii oferite consumatorilor/solicitanţilor:

Ghişeul 1-2 (contabili)

• eliberarea conturilor de plată privind achitarea serviciilor verificării metrologice a

contorului, branşarea/racordarea şi deconectarea reţelelor de alimentare cu apă şi de

canalizare, achitarea costului lucrărilor pentru efectuarea investigaţiilor de laborator

(analiza bacteoriologică) ;

• cereri privind reeşalonarea datoriei (achitarea în rate);

• eliberarea facturilor.

Ghişeele 3,4,5,6,7 (ingineri pentru calcule)

• cereri privind dezacordul cu calculul efectuat pentru serviciile prestate;

• informaţie despre factură, calculul, formarea datoriei, perioada datoriei acumulate,

prevederile legislaţiei;

• prezentarea actelor pentru deschiderea conturilor personale la consumatorii din blocuri

locative (apartamente);

• reclamaţii şi sugestii privind activitatea întreprinderii;

• solicitări privind ajutorul tehnic în vederea înlăturării scurgerilor, presiunea slabă,

schibarea ţevilor, ventilelor.

Ghişeele 8,9 (ingineri pentru contracte)

• depunerea cererilor pentru încheierea contractelor pentru serviciul public de alimentare

cu apă şi de canalizare (consumatori casnici-case de locuit individuale şi consumatori

noncasnici);

• depunerea cererilot pentru realizarea branşării/racordării instalaţiilor interne de apă şi de

canalizare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

• rezilierea contractelor cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

Ghişeul 10,11 (inginer)

• depunerea cererilor pentru eliberarea, Avizului branşare/racordare la reţelele publice de

alimentare cu apă şi de canalizare;

• depunerea cererilor pentru perfectarea procesului-verbal de recepţie a instalaţiilor interne de apă

şi de canalizare (Formularul nr. 5);

• depunerea cererilor privind desemnarea persoanei responsabile pentru supravegherea tehnică;

• depunerea cererilor pentru transmiterea reţelelor la balanţa S.A. „Apă-Canal Chişinău”

Casa 1-2

• achitarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi serviciilor de canalizare în cazul

depăşirii normelor CMA

Casa 3

Verificarea metrologică şi reparaţia contoarelor.

Varietatea serviciilor oferite este destul de mare, astfel că consumatorii obțin răspunsuri la orice întrebare ce ţine de domeniul alimentării cu apă şi de canalizare, începând cu solicitarea de obţinere a Avizului de branşare/racordare, coordonarea proiectelor de construire a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, perfectarea contractelor privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi cu achitarea facturilor pentru serviciile prestate, taxelor pentru verificarea contoarelor etc.