Specialiştii S.A. „Apă-Canal Chişinău” au fost în vizită de lucru la operatorul de apă din Minsk.

0
1709

Schimb de experiență la Minsk. Recent, în scopul schimbului de experiență, specialiștii întreprinderii S.A. Apă-Canal Chișinău au vizitat întreprinderea de alimentare cu apă şi de canalizare din or. Minsk (УП „Минскводоканал”)  şi forumul Energetic cu expoziția specializată „EnergyExpo” cu tematica: tehnologiile în domeniul «Oil &  Gas  Technologies» şi „Alimentării cu apă şi epurarea apelor uzate”. Scopul acestui forum a fost prezentarea celor mai performante tehnologii şi echipament din domeniul energetic,  alimentării cu apă şi epurarea apelor uzate folosite în țările CSI şi ale Uniunii Europene. De asemenea, la acest forum au fost discutate cele mai noi tehnologii menite sa protejeze mediul ambiant, dar și tehnologii de producere și conservare  energiei regenerabile şi verzi, ect.

Concomitent, reprezentanţii administraţiei S.A. „Apă-Canal Chişinău” au efectuat vizită de lucru la întreprinderea de alimentare cu apă şi de canalizare din or. Minsk (УП „Минскводоканал”).   Scopul acestor întrevederi a fost vizitarea Staţiei de tratare  apei, dar și a Stației de Epurare. Pe parcursul acestor zile, speciliaştii noştri, de comun acord cu partenerii de la Minsk au studiat procesul de tratare  apelor uzate, prelucrarea nămolului, deshidratarea acestuia, dar şi înlăturarea sută la sută a mirosului neplăcut. Concomitent, pentru efectuarea schimbului de experiență și studierea proceselor tehnologice de epurare a apelor uzate şi procesele de prelucrare a nămolurilor cu utilizarea centrifugilor s-a vizitat Stația de epurare a apelor uzate din or. Minsk. O vizită de lucru a avut loc și la Stația de tratare a apei, în scopul perceperii și studierii proceselor tehnologice de tratarea apei potabile din sursele de suprafață şi dezinfectarea acesteia cu ozon.

Totodată s-au vizitat laboratorul întreprinderii, care efectuează controlul calității apelor uzate deversate de către agenții economici în sistemul de canalizare a orașului Minsk, gestionat de către УП „Минскводоканал”.

Concomitent s-a discutat cu reprezentanții administrației (inginerul şef al întreprinderii) şi alți specialiștii principali ai întreprinderii, privind procesul de modernizare şi reparație a fântânilor arteziene, rezervoarelor de apă potabilă, instalațiilor sistemului centralizat de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, instruirea şi pregătirea cadrelor, achiziția materialelor şi gestionarea fondului de rezerve a materialelor strict necesare pentru funcționarea stabilă a sistemului şi înlăturarea operativă a scurgerilor de apă din rețelele de distribuție. O atenție deosebită s-a atras procesului de monitorizare a calității apelor uzate deversate în sistemul centralizat de canalizare din or. Minsk cu concentrația poluanților ce depășesc Concentrațiile Maxim Admisibile, procedurii de calculare şi înaintare a plăților către agenții economici şi întreprinderilor industriale pentru. Potrivit colegilor de la Minsk, toate întreprinderile industriale şi agenţii economici au staţii locale de epurare a apelor uzate înainte de deversare în sistemul de canalizare, cu toate acestea sunt verificați periodic, iar dacă sunt depistate nereguli achită sume impunătoare, iar ulterior sunt obligați să mențină în bună funcționare stațiile locale şi a separatoarelor de grăsimi, petrol etc.