Specialiştii S.A. „Apă-Canal Chişinău” au fost în vizită de lucru la mai mulţi operatori de apă din România

0
1850

În perioada 4-7 aprilie curent, reprezentanţii administraţiei S.A. „Apă-Canal Chişinău” au efectuat vizite de lucru la câţiva operatori de apă din România. Vorbim despre furnizorii de apă din Iaşi, Buzău, Bucureşti şi Râmnicu-Sărat. Scopul acestor întrevederi a fost vizitarea Staţiilor de Epurare. Pe parcursul acestor zile, speciliaştii noştri, de comun acord cu partenerii din România au studiat procesul de tratare  apelor uzate, prelucrarea nămolului, deshidratarea acestuia, dar şi înlăturarea sută la sută a mirosului neplăcut. Printre subiectele discutate au fost şi: elaborarea proiectelor şi modernizarea Staţiei de Epurare de la Chişinău din împrumutul oferit S.A. „Apă-Canal Chişinău” de către Berd şi BEI.  De menţionat că administraţia Iaşi a renovat propria Staţie de Epurare acum câţiva ani. Astfel noua linie de tratare  a nămolului s-a dovedit a fi una eficientă. Mai mult, administrtaţia S.C. APAVITAL S.A. este gata să doneze furnizorului de apă de la Chişinău utilajul menit să modernize Staţia de Epurare, Chişinău.

Părţile au discutat, de asemenea, și subiecte ce țin de schimbul de experienţă, instruirea cadrelor, implementarea utilajului modern la Staţia de epurare din mun. Chişinău, stațiile de tratare, renovarea rețelelor de apă și canalizare, a fântânilor arteziene, asigurarea calităţii apei şi prestarea unor servicii de calitate.

Reamintim că, conform licitaţiei internaţională privind ,,Reabilitarea Staţiei de epurare a apelor uzate şi linia nouă de tratare a nămolului”, lucrările de reabilitare a Staţiei de epurare a apelor uzate vor fi iniţiate în a doua jumătate a anului curent. La licitaţie, au participat 15 ofertanţi din mai multe ţări. În prezent, continuă procedura de evaluare a ofertelor ce prevăd executarea unui şir de lucrări de reabilitare de către compania câştigătoare ce ţin de proiectarea detaliată a obiectivului. La fel, este vorba despre livrarea şi instalarea de noi echipamente mecanice şi electrice pentru Staţia de epurare şi a instalaţiilor pentru noua linia de tratare a nămolului. De asemenea, mai urmează reabilitarea clădirilor existente pentru noile instalaţii de tratare a nămolului, testarea, punerea în funcţiune a tuturor echipamentelor noi furnizate, precum şi instruirea personalului ACC în exploatarea şi întreţinerea echipamentelor instalate. Toate aceste lucrări vor fi executate de către compania câştigătoare în decurs de  900 de zile calendaristice.

La moment, Staţia de epurare funcţionează conform parametrilor stabiliţi, specialiştii din cadrul întreprinderii verifică zi de zi procesul de epurare. Pentru menţinerea parametrilor de calitate a apei uzate, precum şi ca urmare a adresărilor multiple ale agenţilor economici din diferite sectoare ale capitalei, privind achitarea plăţilor diferite pentru preepurare, s-a decis rezilierea contractelor cu toţi agenţii economici, cu încheierea unor acorduri suplimentare în acest sens. Toţi agenţii economici vor fi obligaţi să proiecteze şi construiască propriile stații de preepurare.

Reamintim, că în conformitate cu Programul de Investiţii Prioritare (PIP), finanţat din creditele BERD şi BEI, S.A. „Apă-Canal Chişinău” preconizează reconstrucţia şi modernizarea Staţiei de epurare, cu construcţia instalaţiilor de prelucrare a nămolului. Cea mai mare parte de investiții sunt destinate primei faze de reabilitare a Stației de Epurare și a circa 15 km de rețele magistrale de canalizare, inclusiv 3 km de colectoare de dimensiuni majore. În special la SE este prevăzută construcția instalațiilor noi de tratare a nămolului, cu obținerea biogazului utilizat pebtru producerea energiei electrice și termice, iar nămolul igienizat va putea fi utilizat în agricultură.

Serviciul de presă al S.A.,,Apă-Canal Chişinău”