Start Campaniei ”Reîntoarsă de noi toți – naturii”!

0
1341

La finalul Campaniei inițiate pe 1 martie curent, ”Produsă de natură – livrată de noi”, și în contextul abordării în 2017 a tematicii apelor uzate de Ziua Mondială a Apei, S.A.”Apă-Canal Chișinău” anunță o nouă campanie ”Reîntoarsă de noi toți – naturii”.

Este important faptul cum ajunge apa la consumator, dar nu este mai puțin semnificativ faptul cum ajunge și la ce parametri de calitate nemijlocit la Stația de epurare și, ulterior, în râul Bâc etc.

Fiecare din noi, simplu consumator sau agent economic, trebuie să se gîndească la acțiunile admise intenționat sau fără rea voință aruncând diverse deșeuri în sistemul de canalizare, drumul apelor uzate fiind de asemenea important și destul de complicat.

În contextul dat, precum și ca urmare a adresărilor multiple ale agenților economici din diferite sectoare ale capitalei, privind achitarea plăților diferite pentru preepurare, unii fiind discriminați, pe 17 martie curent s-a decis, prin Ordinul directorului general al S.A.”Apă-Canal Chișinău”, rezilierea contractelor cu toți agenții economici, cu încheierea unor acorduri suplimentare. Toți agenții economici trebuie să fie egali, având aceleași drepturi și obligațiuni, nemijlocit și în cazul proiectării și construirii propriilor stații de preepurare.

Astfel, prin promovarea ideii de construire a stațiilor de preepurare de către agenții economici, va fi favorizat faptul, conform Legii nr.303 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, ca: cantitatea de substanţe poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare să nu depăşească concentraţia maxim admisibilă. Apele uzate trebuie să corespundă prevederilor actelor normative în vigoare şi ale contractului de furnizare a serviciului, astfel încît prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la: degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor centralizate publice de canalizare; diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare; perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare, cauzată de depăşirea debitului şi a încărcării sau de inhibarea proceselor de epurare; apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului în procesul de exploatare a sistemului; apariţia pericolelor de explozie.

Totodată, e cert de accentuat că în cazul în care volumul substanţelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile (CBO 5), precum şi alţi indicatori depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, vor fi aplicate tarife diferenţiate, calculate proporţional cu indicii normativelor indicate, conform condiţiilor contractuale, iar în lipsa acestor clauze în contractul obligatoriu – conform modalităţii stabilite prin Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului şi prin alte acte legislative în vigoare.

Demonstrând grijă față de apă, potabilă și uzată, demonstrăm grijă față de viitorul orașului, sistemul municipal de canalizare, și nu în ultimul rând de viitorul copiilor noștri.