Sursa mirosului neplăcut din capitală nu este doar Stația de Epurare !

0
878

Apele uzate din municipiul Chişinău sunt colectate în colectoarele principale: colectorul de pe malul drept al r. Bâc și stâng al r. Bâc, cu dimensiunile 2×2,5 m, prin intermediul cărora, gravitaţional, se transportă în camera de recepţie a  Staţiei de epurare (SE). Aceasta constituie un complex de construcţii inginereşti deschise (deznisipătoare; decantoare primare; bazine de aerare cu nămol activ  BANA; decantoare secundare) utilaje şi comunicaţii, care asigură schema clasică de epurare biologică..

Procesul tehnologic de epurare a apelor uzate din municipiul Chişinău se efectuează în conformitate cu prevederile Regulilor de exploatare tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate din localităţi.

Mai mult ținem să precizăm, că la moment SE lucrează la parametrii normali, iar alte deversări și transportări de nămol nu există. Având în vedere că în ultimele zile miros neplăcut persistă în același moment, în mai multe zone ale orașului, când curenții de aer se mișcă într-o direcție, ceea ce rezultă că sursa de poluare și mirosul nu este neapărat determinat doar de activitatea Stației de Epurare.

În acest sens, noi suntem deschiși către colaborare, astfel atât persoane terțe, dar și reprezentanți ai organelor de stat competente pot vizita si inspecta Stația de Epurare, dar și de a efectua măsuri a emisiilor poluanților în aerul atmosferic pe teritoriul Stației de Epurare, inclusiv și în zonele unde persistă miros neplăcut din mun. Chișinău.