Tehnician (DACC)

0
649

II. CERINŢE CALIFICATIVE ŞI NIVELUL NECESAR DE CUNOŞTINŢE

1. În funcţie de tehnician poate fi numită o persoană cu studii profesionale tehnice speciale;

2. Tehnicianul este obligat să cunoască:

     – Fişa postului, deciziile, dispoziţiile şi ordinele directorului general al S.A. „Apă – Canal  Chişinău”;

     – Acte legislative și normative privind ținerea lucrărilor de secretariat;

III.  OBLIGAŢIUNI FUNCŢIONALE

  Tehnicianul este obligat:

1. Să recepționeze corespondența internă și esternă, să înregistreze, dateze corespondența primită și să o prezinte șefului departamentului spre aplicarea responsabililor pentru executarea acestora;

2. Să primească, scaneze, trieze, amplaseze, repartizeze și să transmită spre examinare și executarea a corespondenței interne/externe în cadrul sectorului destinatarilor conform rezoluției aplicate pe acestea.

3. Să claseze, îndosarizeze și să țină la evidență strictă a corespondenței primite și difuzate în dosare, să mențină în format electronic corespondența internă/externă scanată și să elaboreze centralizatoare la dosare.

4. Să primească și să trimită corespondența pentru expediere, predare la cancelarie sau după caz să expedieze personal.