Toate avariile înregistrate în acest weekend au fost remediate cu succes de către echipele ACC

0
350

Pe parcursul zilelor de sâmbătă şi duminică, 19-20 octombrie 2019, angajaţii S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” au remediat 67 de avarieri la reţelele de apeduct, cu diametrele cuprinse între 50-300 mm. Totodată, conform celor 61 de fişe de lucru deschise, au fost realizate lucrări de înlăturare a blocajelor la reţelele de canalizare.

Pentru ziua de 21 octombrie curent, Departamentul  dispecerat a deschis 55 de fişe de lucru pentru executarea  lucrărilor de lichidare a avarierilor la reţelele de apă, produse pe mai multe străzi din capitală. În scopul executării lucrărilor de remediere a avarierilor la reţele, pe câteva străzi sunt prevăzute deconectări de apă (vezi rubrica Deconectări pe site-ul întreprinderii – www.acc.md).

De rând cu remedierea reţelelor de apă, pe parcursul zilei de azi, este  prevăzută executarea unui şir de lucrări la reţelele de canalizare, la care sunt înregistrate 60 de situaţii de avariere.

Echipele de intervenţie depun eforturi sporite pentru ca toate avarierile sau deranjamentele apărute în sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare să fie remediate în timp util, iar consumatorii să poată beneficia de serviciile întreprinderii la parametrii optimali.