Un grup de lucru comun dintre adminstraţia ACC şi mediul de afaceri vor conlucra în vederea aplicării corecte a metodologiei cu privire la apele uzate!

0
1211

Vineri, 21 iulie, curent a avut loc o nouă şedinţă comună cu participarea reprezentanţilor  Camerei Americane de Comerţ şi partenerii de afaceri ai acesteia, împreună cu administraţia S.A. “Apă-Canal Chişinău” (ACC). Menţionăm că şedinţa de lucru a fost lansată la solicitarea Camerei Amerciane de Comerţ. Tema şedinţei a fost aplicarea eficientă a metodologiei de calcul în ceea ce priveşte aplicarea tarifului diferenţiat pentru achitarea apelor uzate deversate de agenţii economici, revizuiri, îmbunătăţiri şi tehnologii şi soluţii menite să micşoreze gradul de poluare a apelor uzate, dar şi a mediului per ansamblu.

În debutul şedinţei, Veronica Herţa, directorul general al ACC, a trecut în revistă principalele măsuri aplicate în vederea micşorării gradului de poluare a apelor uzate deversate de agenţii economici. Printre cele mai importante desigur rămân a fi rezilierea contractelor cu toţi agenţii economici şi aplicarea unei noi metodologiii de calculare a facturilor cu aplicarea coificientul după principiul “Poluatorul plăteşte” şi emiterea noilor facturi către agenţii economici. Ca urmare a emiterii facuturilor calculate după o nouă formula, sumele au fost diferite şi împovărătoare pentru unii agenţi economici, deşi corespundeau realităţii. În rezultat, Consiliul de adminstrare al ACC, a anulat facuturile emise pentru luna mai şi a stabilit coificiente noi, astfel încât acestea se vor menţine până la sfârşitul anului 2017. Perioadă în care agenţii economici, decid cum activează în continuare; fie îşi instalează staţii de preepurare, aşa cum pevede legislaţia, fie aplică tehnologii noi, fie achita facturile emise de ACC.

La rândul său agenţii economici susţin că noile facturi sunt prea mari, deşi recunosc că fiecare se face responsabil şi este obligat să menţină un mediu ambiant sănătos şi nepoluat. Agenţii economici propun să fie întocmit un regulament care să prevadă exact metoda prelevării  probele de laborator, peridiocitatea acestor şi fie cu stablirea vizului fie nu.

În contextul celor expuse în şedinţă au fost înnainate mai multe propuneri şi soluţii atât din partea adminsitraţiei ACC, cât şi din partea  agenţilor economici.

În cadrul şedinţei a fost invitată şi Maria Sandu, reprezentant a Institului de ecologie şi geografie care a prezentat un şir de tehnologii care au expertiză ecologică şi care au ca scop minimalizarea gradului de poluare a apelor uzate şi achitarea unor facturi mai mici de către agenţii economici. Vorbim despre tehnologii prezentate de experţi din ţări precum ar fi: România, Ucraina, Rusia, Germania, Italia, Lituania, Letonia, Spania, dar care sunt utilizate de unii agenţi din Moldova. Toţi agenţii economici pot beneficia de asemenea tehnologi în funcţie de domeniul de producere în care activează.

Reamintim că, până la finele lunii august vor fi organizate mai multe şedinte atât cu agenţii economici, dar şi cu instituţiile de resort din domeniu pentru a veni cu soluţii menite să prevină poluarea mediului şi să fie aplicat un tarif corect pentru toţi. Mai mult, în prezent este constituit un grup de lcuru, care poartă discuţi cu reprezentanţii din cadrul Ministerului Mediului.

Prin urmare s-a decis că vor fi delegaţi 3-5 persoane din partea mediului de afaceri care va face parte din grupul de lucru deja consituit şi vor partipa la şedinţele care vor avea loc la Ministerul Mediului, privind aplicare metodologiei de calcul a tarifului diferenţiat pentru depăşirea concentraţie maxim admisibile (CMA) a apelor uzate. Adminsitraţia ACC va examina dacă este posibli aplicare coificientelor diferite în funcţie de genul de producţie pe care îl prestează.  Astfel, va exista o delimitare mai exactă între producătorii de carne, băuturi alcoolice, lapte, panificaţie etc. De asemenea, s-a decis ca să fie revizuiţi cei 26 de indicatori de calitate ai apelor menajere uzate evacuate în rețelele de canalizare ale localităților. Pentru ca să fie un rezultat şi mai bun se vor compara aceşit indicatori cu cei stabiliţi pentru ţările vecine, sau cu cele din Uniunea Europeană.  Toate aceste decizii vor fi înaintate către grupul d elucru constituit pe sub egida Ministerului mediului şi Consiliul de administrare al ACC, care va adopta o decizie finală pentru agenţii economici, şi care ulterior va fi anunţată.

În concluzie, cei prezenţi la eveniment şi-au propus să lucreze de comun acord cu specialiştii ACC la perfectare metodologiei de calcul. De asemenea, dacă va fi cazul se vor face ajustări la actele normative în vigoare în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare. Ulterior, aceste îmbunătăţiri vor fi transmise spre examinare şi aprobare Ministerului Mediului, care se va expune şi va aproba o metodologie de calculare a tarifului diferenţiat, care va intra în vigoare din ianuarie 2018.